Zarząd

Ogłoszenie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Szanowni Państwo, dzierżawcy- członkowie Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”

 

Minęło dwa lata od podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji w sprawie udzielenia pomocy właścicielom budynków postawionym ponad 20 lat temu, nielegalnie (w świetle prawa) na dzierżawionym gruncie. 

 

Przez ten czas Zarząd wspomagał, nadzorował oraz organizował legalizacje budynków osobom, które przystąpiły do procesu zalegalizowania – zgodnie z Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami.

 

Każdy właściciel budynku był wielokrotnie informowany i zdawał sobie sprawę, że stroną w całym przebiegu legalizacji w Powiatowym Inspektoracie Budownictwa w Piasecznie jest  on sam.

 

W związku z tym, wszelkie decyzje związane z legalizacją budynku spoczywają tylko i wyłącznie po jego stronie. 

Jest to oczywiste, ale niektórzy nie rozumieją lub nie przyjmują do wiadomości, że to one są  odpowiedzialne w całym procesie legalizacji w PIB Piaseczno i na nich spoczywa ten obowiązek.  

 

Nadmieniamy wiec ponownie, ze Zarząd Stowarzyszenia był jedynie pośrednikiem wspomagającym w procesie zalegalizowania budynków oraz wykupu dzierżawionego gruntu na własność, a NIE BYL STRONĄ.

 

W związku z tym, podjęliśmy decyzje o zakończeniu wspomagania legalizacji budynków. Żadne środki finansowe dotyczące tego procesu nie będą przyjmowane

od dnia 20 czerwca 2022 roku.

 

Dzierżawcy, którzy nie posiadają pełnej dokumentacji legalizacji załatwiają ja sobie samodzielnie.

 

 Dziękujemy za uwagę – ZARZĄD.

 

Ogłoszenie

     

Linin12.06.2022r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

           

I – Grupa               19.03.2021r

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

31

1/293

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

20

*20/2

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

40

1/311

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

93

1/408

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

144

1/505

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

II – Grupa                08.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

86

1/394

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

8

116

1/451

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

127

1/473

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

10

146

1/509

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

37

1/305

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

79, 80

1,380;1/382

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

137

1/491

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

150

1/517

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

10

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

9

1/257

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

68

1/364

Inny Architekt

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

25

1/279

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

49

1/330

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

8

105

1/432

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

9

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

133

1/485

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

108

1/438

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

67

1/362

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

11

1/261

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

83

1/388

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

100

1/422

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

109

1/440

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

141

1/499

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

9

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

60

1/351

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

58

1/347

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

96

1/414

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

117

1/453

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

5

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

125

1/469

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

8

75

1/568

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

2

151

1/519

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

1 budynek

3

28

1/286

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

5

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

6

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

7

135

1/487

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***

8

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

10

32

1/295

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

11

29

1/289

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

120

1/459

sam Wniosek

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

14

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

17

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

101

1/424

Inny Architekt

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

113

1/113

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

115

1/578

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

15

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

126

1/471

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

24

1/277

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

124

1/467

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

Budynki 6 szt – dodatkowe

 

Ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości  +  energia elektryczna w miesiącu –
 czerwiec    2022r                                    06.06.2022r
Lp Działka Nr geodezyjny stary   Działka Nr geodezyjny nowy             nr domu nowy składka członkowska za 2022r 31.03.2022r Opłata przesyłowa do 31.01.2022r Ilość KW do opłacenia do zapłacenia  zł W tym odsetki  UWAGI
Aleja Słoneczna          
1 153   1/523 1     584 407,46 zł maj
2 150   1/517 9     43 29,67 zł  
3 158   1/158 13 B     395 272,55 zł  
5 133   1/485 2     241 166,29 zł  
6 127   1/473 16     289 199,41 zł  
7 126   1/471 18     4 2,76 zł  
8 124   1/467 22 20     20,00 zł  
9 123   1/465 24     38 26,22 zł  
10 120   1/459 30     280 193,20 zł maj
11 117   1/453 36     93 64,17 zł  
Aleja Różana          
12 112   1/447 3     91 62,79 zł  
13 106   1/434 15     5 3,45 zł  
14 94   1/410 2     29 20,01 zł  
15 90   1/402 10     55 37,95 zł  
16 86   1/394 18     85 58,65 zł  
17 103   1/428 21 730     730,00 zł USUNIĘTY
18 81   1/384 28     240 165,60 zł  
Aleja Sosnowa          
19 77   1/572 3     615 424,35 zł  
20 75   1/568 9     224 154,56 zł  
21 69   1/366 21     198 141,12 zł maj
22 62   1/355 6     80 55,20 zł  
23 53   1/337 24     26 17,94 zł  
Aleja Brzozowa          
24 50   1/332 3     9 6,21 zł  
25 49   1/330 5     19 13,11 zł  
26 46   1/324 11 70 60   130,00 zł energia do odcięcia
27 42   1/316 19     804 559,26 zł maj
28 40   1/311 2     163 112,47 zł  
29 35   1/301 10     122 84,18 zł  
30 28   1/286 12     8 5,52 zł  
31 34   1/299 14     8 5,52 zł  
Aleja Kasztanowa          
32 30   1/291 7     54 37,26 zł  
33 24   1/277 6     47 32,43 zł  
Aleja Rybacka          
34 16   1/271 5     1013 703,47 zł maj – wpł 300
Aleja Lipowa          
35 6   ,1/6 2     346 243,24 zł maj
36 10   1/259 10     32 22,08 zł  
37 3   1/251 16 70     70,00 zł  
38 x   1/586 18 A 10     10,00 zł  
Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni 4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu.
Wymienione zestawienie proszę traktować jako Fakturę OGRODU.
  1KW = 0,69 zł
Termin płatności  do 25.05.2022r.
                   
                   

Ogłoszenie

Brak deklaracji do CEEB. Kara do 5000 złotych

 

Złożenie deklaracji do CEEB to obowiązek wszystkich właścicieli i zarządców budynków. Unikanie tego obowiązku może wiązać się z wysoką karą. Finalnie za nieudzielenie informacji na temat źródła ciepła można zapłacić nawet 5000 złotych.

 

CEEB, czyli Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, ma na celu zgromadzenie danych na temat tego, jakie źródła ogrzewania wykorzystywane są w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych na terenie Polski. Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji do CEEB. Termin na spełnienie obowiązku zależy od rodzaju budynku.

Możliwość składania deklaracji do CEEB istnieje od początku lipca 2021 roku. Właściciele nowych budynków, w których źródła ciepła dopiero zostają uruchamiane po raz pierwszy, mają 14 dni na złożenie deklaracji. W przypadku budynków z już funkcjonującymi źródłami ciepła termin na udzielenie informacji na temat ogrzewania upływa wraz z końcem czerwca 2022 roku.

CEEB – co należy zgłosić?

Deklaracja składana do CEEB przewiduje możliwość zgłoszenia kilku rodzajów urządzeń grzewczych. W dokumencie należy wpisać liczbę wykorzystywanych urządzeń, a także ich funkcję. Można zaznaczyć ich stosowanie do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub ogrzewania budynku. W deklaracji wskazać można takie urządzenia jak:

 • Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza
 • Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy
 • Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem
 • Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)
 • Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy)
 • Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa
 • Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy
 • Kocioł olejowy
 • Pompa ciepła
 • Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny
 • Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania

 

Deklaracja CEEB – kara do 5000 złotych

Podstawowa kara grzywny za niezłożenie deklaracji do CEEB w terminie wynosi 500 złotych. Jeśli jednak sprawa trafi na drogę sądową, kara może wzrosnąć do aż 5000 złotych. Warto więc poświęcić chwilę na wypełnienie dokumentu.

 

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, do tej pory do CEEB wpłynęło blisko 2,7 miliona deklaracji na temat źródeł ciepła. Ponad 2,5 miliona dotyczy budynków mieszkalnych.

Najczęściej zgłaszanymi źródłami ciepła są kotły na paliwo stałe, a także kotły gazowe. Zgłoszono ich w sumie ponad 2,3 miliona sztuk.

 

 

Deklaracja do CEEB – wniosek

Deklaracje do CEEB można zgłosić przez internet, na stronie CEEB (potrzebny Profil Zaufany) lub w urzędzie gminy czy urzędzie miasta. Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie GUNB.

 

 

04.04.2022 10:07

 

 

 

W Urzędzie Gminy:

Na biurze podawczym są do pobrania Druki  v.1.3.

Oraz Instrukcja o przetwarzaniu danych w serwisie.

 

Można złożyć na biurze podawczym  lub przez Internet.

 

Wzory udostępniamy:

LINK NALEŻY SKOPIOWAĆ I OTWORZYĆ W PRZEGLĄDARCE W NOWYM OKNIE

 

 

 

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572

Ogłoszenie -ostrzeżenie

 UWAGA!!!!!!!!!      13 FOTOPUŁAPEK   POMOŻE NAMIERZYĆ  TYCH KTÓRZY SZKODZĄ  NASZENU ŚRODOWISKU!!!!

  

ogłoszenie

                                          Z A W I A D O M I E N I E

 

                                              Szanowni Państwo

 

      W związku z tym, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

nareszcie rozpoczął legalizację budynków, a także z postępem prac zmierzających do wykupu działek 

 

   – Zarząd podjął decyzję o rozdzieleniu prac nadzoru nad ich przebiegiem

 

Wszelkie sprawy dotyczące legalizacji budynków będą prowadzić od dnia 24-01-2022

 

Pan Ryszard Oliszewski       tel. 514 831 737

 

oraz Pani Dorota Stańczak – tel. 698 683 747

 

Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować do tych osób.

 

 

                                                                                          ZARZĄD

ogłoszenie

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

                                        Szanowni Państwo, Dzierżawcy!

 

      W związku z pismem Starosty Powiatowego w Piasecznie z dnia 23.12.2021r, znak: WGM.6840.11..2021 MKR (kopia pisma- poniżej na stronie), każdy złożony wcześniej wniosek o wykup dzierżawionej działki wymaga UZUPEŁNIENIA. 

 

Uzupełnienie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Starosty, powinno zawierać:

 

                                                 W Z Ó R

                                       (materiał pomocniczy)

Jan Kowalski              

adres…………

tel…………….

Nr Działki                                                          Pan

Ksawery Gut

Starosta Piaseczyński

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

                     

                      Dotyczy:   UZUPEŁNIENIE

                     wniosku o wykup działki złożonego w  dniu……

                  Działka nr           , umowa dzierżawy z dnia…………   nr………………

 

   W związku z  pismem Starostwa z dnia 23.12.2021, nr WGM.6840.11.2021 MKR,  proszę o wyrażenie zgody na sprzedaż dzierżawionej przeze mnie działki nr          w trybie bezprzetargowym (podstawa prawna: art.37 ust 3 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r – Dz. U. z 2021r, poz.1899).

 

    Jednocześnie proszę  o wyrażenie zgody na sprzedaż dzierżawionej działki nr          z bonifikatą (art.68 ust 1 pkt. 1 wymienionej Ustawy)  w wysokości……………..(należy określić jej wysokość).

 

  Uzasadniając wysokość bonifikaty Zarząd sugeruje wpisać opis z wniosku poprzedniego, ponadto można dopisać nowe argumenty, które mogą mieć wpływ na udzielenie ulgi.

 

    Można więc dodać:

       – opisać sytuację życiową, tzn. status majątkowy (trudna sytuacja finansowa, emerytura, stan zdrowia).

       – od kiedy dzierżawi się działkę, jakie podjęto działania i prace   doprowadzające ją do użyteczności i stanu obecnego.

 

                   terminowość opłat i brak zaległości

 

Warto dopisać, że dokonano przesunięcia ogrodzenia zgodnie z wytycznymi Starostwa wzdłuż drogi wewnętrznej – poniesiono koszty przesunięcia.

 

   Ewentualnie można zaznaczyć ( o ile jest to długi okres dzierżawy), że opłaty z tytułu podatków oraz dzierżawy pokryły w całości wartość działki.

 

 – można wskazać, że aktualna wartość rynkowa działki jest  efektem dużego wkładu pracy i nakładów w postaci inwestycji i naniesień dokonanych przez lata jej użytkowania.

 

   Sugerujemy aby nadmienić, że wszystkie podjęte działania i wykonane prace na przestrzeni lat, robione były w przekonaniu i w dobrej wierze, że staniemy się pełnoprawnymi właścicielami działki.

 

  Należy wspomnieć, że działka przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania (zabudowa jednorodzinna).

   A także, że na budynek znajdujący się na działce (wybudowany ponad 20 lat temu), zostały złożone dokumenty legalizacyjne w PINB w Piasecznie w dniu……………., dotychczas brak decyzji w tej sprawie – podać numer zgłoszenia dotyczącego legalizacji.

  Dokumenty wykonano na podstawie Ustawy z 13 lutego 2020r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz.471) i zawierają ekspertyzę techniczną plus mapę i stwierdzają, że budynek jest bezpieczny, nie zagraża ludziom oraz nadaje się do użytkowania.

 

  Dodatkowo można wspomnieć ( nie jest to obligatoryjne), że taka ulga (bonifikata) jest także stosowana przez  np. jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe).

 

  Dzierżawcy (z długoletnim użytkowaniem działki) mogą powołać się na to, że w 2004 roku podczas podpisywania umów dzierżawy ze Starostą Piaseczyńskim padła deklaracja ze strony ówczesnego Starosty, że w uznaniu i docenieniu włożonych prac w rewitalizację gruntu, będzie można wykupić działki na własność po atrakcyjnych cenach.

 

    W każdym razie, dobra argumentacja będzie brana prawdopodobnie pod uwagę przy udzielaniu wysokości bonifikaty.

 

   Powyższe uwagi i sugestie są jedynie pomocnicze i każdy z wnioskodawców powinien dołożyć wszelkich starań aby swoje uzasadnienia przedstawić rzetelnie i przekonywująco.

 

                                              

                                           U W A G A

   Przypominamy, że wyżej opracowany wzór jest jedynie     MATERIAŁEM POGLĄDOWYM I POMOCNICZYM.

Nie stanowi wzoru obowiązującego! Są to tylko sugestie Zarządu  i nie muszą być zastosowane.

Każdy z wnioskodawców może opracować wniosek według własnego uznania, który będzie spełniał zarówno jego oczekiwania i wymogi określone w piśmie Starostwa z dnia 23.12.2021r.

Ponadto dzierżawcy, którzy nie złożyli wcześniejszego wniosku, a chcą przystąpić do wykupu, też mają możliwość  złożenia  takiego  wniosku.

 

                                                                                         ZARZĄD