Zarząd

ogłoszenie

     

Linin 24.07.2021r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

         

 

I – Grupa               19.03.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złóżono do PINB

Otrzymał właściciel

 

1

22

1/273

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

2

31

1/293

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

3

20

*20/2

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

4

40

1/311

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

 

5

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

6

93

1/408

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

7

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

 

8

144

1/505

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

 

II – Grupa                08.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złóżono do PINB

 

 

1

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

2

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

 

3

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

 

4

86

1/394

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

5

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

6

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

7

99

1/420

sam Wniosk

 

 

8

116

1/451

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

9

127

1/473

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

10

146

1/509

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złóżono do PINB

 

 

1

37

1/305

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

3

79, 80

1,380;1/382

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

4

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

5

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

6

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

7

137

1/491

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

8

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

9

150

1/517

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

10

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złóżono do PINB

 

 

1

9

1/257

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

2

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

3

68

1/364

sam Wniosk

 

 

4

25

1/279

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

5

49

1/330

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

6

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

7

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

8

105

1/432

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

9

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

10

133

1/485

dokumentacja zgodna z ustawą

 

 

 

 

 

 

 

 

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złóżono do PINB

 

 

1

7

1// 7

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

2

108

1/438

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

3

67

1/362

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

4

11

1/261

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

5

83

1/388

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

6

100

1/422

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

7

109

1/440

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

8

141

1/499

sam Wniosk

pełna dokumentacja z rys. tech.

 

9

34

1/299

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

10

60

1/351

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złóżono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

2

58

1/347

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

3

96

1/414

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

4

117

1/453

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

5

112

1/447

sam Wniosk

 

 

6

61

1/353

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

7

125

1/469

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

8

75

1/568

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

9

153

1/523

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

10

111

1/445

sam Wniosk

dokumentacja zgodna z ustawą

 

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosk

 

 

2

46

1/324

sam Wniosk

 

 

3

45

1/322

sam Wniosk

 

 

4

136

1/489

sam Wniosk

 

 

5

145

1/507

sam Wniosk

 

 

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosk

 

 

2

151

1/519

sam Wniosk

 

 

3

28

1/286

sam Wniosk

 

 

4

56

1/343

sam Wniosk

 

 

5

69

1/366

sam Wniosk

 

 

6

57

1/345

sam Wniosk

 

 

7

135

1/487

sam Wniosk

 

 

8

97

1/416

sam Wniosk

 

 

9

132

1/483

sam Wniosk

 

 

10

32

1/295

sam Wniosk

 

 

11

29

1/289

sam Wniosk

 

 

12

120

1/459

sam Wniosk

 

 

13

158

1/158

sam Wniosk

 

 

14

158

j.w.

sam Wniosk

 

 

15

6

*1/6

sam Wniosk

 

 

16

53

1/337

sam Wniosk

 

 

17

35

1/301

sam Wniosk

 

 

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

sam Wniosk

 

 

2

101

1/424

sam Wniosk

 

 

3

113

1/113

sam Wniosk

 

 

4

114

1/449

sam Wniosk

 

 

5

115

1/578

sam Wniosk

 

 

6

106

1/434

Wniosk otrzymał własciciel

 

 

         

 

     

Razem 86 budynków

 

 

         

 

ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE – PILNE

Szanowni Państwo, właściciele legalizowanych budynków:

Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego za partnera do rozmów oraz dostarczanie dokumentów uważa właściciela budynku zgłoszonego we Wniosku do legalizacji a nie ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Dlatego prosimy o zainteresowanie się swoją legalizacją zgłoszonego budynku.

Na stronie internetowej jest wykaz aktualnie zgłoszonych budynków.

Zgłoszenie wniosku

1. Powoduje zarejestrowanie nielegalnie postawionego budynku w Nadzorze Budowlanym. Wniosek ten musi być czytelny i kompletny ze wszystkimi danymi budynku oraz właściciela (li).

Niekompletny wniosek jest odrzucany.

2. Nadanie nr prowadzonej sprawy dla tego budynku.

Każdy właściciel powinien zainteresować się złożonym wnioskiem oraz znać nr sprawy. Następnie skontaktować się z Sekretariatem pod nr 22 777 40 07

i upewnić się czy wniosek jest dobrze wypełniony i zapytać o swój nr sprawy.

Natomiast właściciele budynków, których Architekt złożył dokumentacje do PINB powinni udać się do Urzędu i poprosić o wgląd do tych dokumentów, aby być pewnym złożenia. Ustalić, jakie dokumenty powinny być jeszcze dostarczone, (których brakuje). – PINB ul. Czajewicza 2/4 Piaseczno (3 piętro).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wysyła do każdego właściciela POSTANOWIENIE nr XX/2021r, w którym żąda dostarczenia dokumentów w ciągu 60, 90, lub 120 dni. Proszę pilnować tych terminów i jeżeli nie zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, do PINB należy napisać pismo o przedłużenie dostarczenia dokumentów o kolejne 60 dni.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje decyzję rozbiórki budynku wydaną przez PINB tak określił Inspektor.

Jednocześnie informujemy, że Pan Inspektor narzucił wykonanie rysunków technicznych każdego budynku (5 – 7). Rysunek techniczny jest dodatkowym osobistym kosztem dla każdego z nas.

Po zgłoszeniu legalizacji nie możemy się wycofać gdyż spowoduje to decyzję o rozbiórce budynku z dołączoną karą.

ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – LIPIEC  2021r            18.07.2021r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

2021r

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

2

120

 

261

 

 

179,37 zł

czerwiec

 

3

123

 

90

 

 

64,80 zł

czerwiec

 

6

145

 

25

 

 

16,75 zł

 

 

 

153

 

 

100

 

100,00 zł

DAROWIZNA

Parking

8

154

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

9

155

39,45

 

 

 

39,45 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

15

90

 

121

 

 

85,57 zł

czerwiec

 

16

95

 

27

 

 

18,09 zł

 

 

17

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

20

53

30,33

41

 

 

57,80 zł

 

 

21

54

 

217

 

 

145,39 zł

 

 

23

69

 

146

 

 

97,82 zł

 

 

24

77

 

493

 

 

330,31 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

25

34

 

4

 

 

2,68 zł

 

 

26

35

 

22

100

 

114,74 zł

DAROWIZNA

Spalony domek

27

40

 

28

 

 

18,76 zł

 

 

28

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

29

42

 

336

 

 

229,62 zł

czerwiec

Wpł 100

30

43

 

195

 

 

135,15 zł

czerwiec

 

31

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

32

48

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

USUNIĘTY

33

50

 

50

 

 

33,50 zł

 

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

37

3

39,45

 

 

15

54,45 zł

 

 

38

4

39,45

 

 

15

54,45 zł

 

 

39

6

 

96

 

 

64,32 zł

 

 

41

159

 

 

 

5

5,00 zł

 

 

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu czerwcu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.07.2021r  do 25.07.2021r.     1KW = 0,67 zł

ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Szanowni Dzierżawcy
W związku z poszerzeniem wewnętrznych dróg na terenie Ogrodu do 5 m, prosimy o ich wyrównanie i uporządkowanie.

Poprawi to ich przejezdność, bezpieczeństwo oraz nie będzie stwarzało zagrożenia dla użytkowników.

Termin wykonania prac – ponawiamy do 25 lipca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania i dbania o pas 2, 5 m drogi przylegającej do jego działki. Po tym terminie Zarząd uporządkuje teren drogi o kosztami obciąży właścicieli przyległych posesji.

Jeżeli dzierżawca nie wykasza przylegającego terenu musi się liczyć z konsekwencjami tego zaniechania. Ogród nie będzie wykaszał gdyż musiał by kosić kilka razy, dlatego podjął decyzję o wykonywaniu oprysku, który przy podmuchach wiatru może przedostać się na działkę. Proszę to przemyśleć.

ZARZĄD

ogłoszenie

01.07.2021r

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że zakończył legalizację Budynków dnia 25.05.2021r.

Zebrał pełną dokumentację 96 budynków i przekazał dla Architekta.

Architekt w imieniu dzierżawców składa dokumentację do PINB.

Dokumentacja ta jest zgodna z ustawą o legalizacji.

Dalszą część procedury prowadzi PINB z dzierżawcą indywidualnie – przesyłając pisma oraz dokonując kontroli.

Wykaz działek – zdanych dokumentów do PINB jest na wykazie.

Systematycznie są zdawane kolejne budynki przez Architekta.

 

Jednak PINB – Piaseczno narzuciło wykonanie rysunków technicznych dla każdego budynku ( 5 – 7) w zależności od kondygnacji.

W sprawach legalizacji proszę dzwonić do PINB

Tel. 22 777 40 07 lub 22 750 66 95

 

Do dnia dzisiejszego nie jest zalegalizowany żaden budynek – odpowiedz z PINB – proszę czekać.

ogłoszenie

Linin dnia 04.07.2021r

DECYZJA ZARZĄDU:

Zarząd w dniu 04.07.2021r podjął decyzję wykonania rysunków technicznych przez Architekta.

Zwiększa to nam koszty legalizacji, lecz nie mamy innego wyjścia. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie żąda pełnej dokumentacji technicznej Budynku. Zarząd posiada wzór zażalenia na podstawie, którego można walczyć z PINB. Ponadto posiada odpowiedz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który mówi, że należy to do właściwego miejscowo organu PINB. Ponadto, jeżeli ktoś posiada innego tańszego wykonawcę rysunków technicznych proszę o informację.

Decyzja należy do Państwa. Zarząd nikogo nie zmusza, ani nie wyznacza wykonawcy.

Skrócona legalizacja to jest tylko w nazwie – wymagają pełnej dokumentacji budynku.

Ogłoszenie

                             PM DOM PROJEKT     LIPOWA6, 05-532 KĄTY [email protected] mob.502 162 036

Kąty, dn. 30.06.2021r.

Do:

Zarząd

Stowarzyszenie

„Wspólnota Rzeki Czarnej

283, Linin, 05-530 Góra Kalwaria

Nr: 30/06/21/01/PM

Dotyczy: Dodatkowa dokumentacja narzucona przez PINB. Legalizacja budynków.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z kolejnymi, nowymi wymaganiami postawionymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, koniecznym będzie Aneksowanie naszej Umowy o wykonanie szczegółowych rysunków architektonicznych. Dokumentacja rysunkowa wg. przekazanej nam informacji ma stanowić integralną część opracowania dotyczącego legalizacji każdego z budynków i będą się na nią składać rys j.n.:

1)    Zwymiarowane i opisane rzuty każdej kondygnacji w tym poddaszy

2)   

 
 


Charakterystyczne przekroje przez budynek z odniesieniem do rzędnych poziomu terenu 3) Widok każdej elewacji

 

Koszt wykonania każdego rysunku (maksymalnie w formacie A3) wynosi 250zł/szt.

Do pisma dołączam przykładowe opracowanie budynku parterowego w łącznej ilości 5 rysunków x 250zł co daje nam razem koszt 1250zł.

Wobec powyższych informacji, proszę o akceptację dodatkowych kosztów i przesłanie listy z numerami budynków dla których ma być wykonana dokumentacja.

Po otrzymaniu Państwa zgody na prowadzenie dalszych prac zostanie przesłany stosowny Aneks do obowiązującej nas Umowy.

 

PPHU „PM DOM PROJEKT

Paweł Mojzess

Kąty, ul. Lipowa 6, 05-532 Banioc

NIP 922 252 99 06 Regon 1420U

PM DOM PROJEKT      LIPOWA6, 05-532 KĄTY [email protected] mob.502 162 036

ogłoszenie


Linin, dn.24.06.2021r.

Henryk HAŃCZUK

Linin 31 m 18

05-530 Góra Kalwaria

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Ul. Czajewicza 2\4

05- 500 Piaseczno

 
 


Dot. Postanowienie nr 85/202 Ir. Nr sprawy PINB. 7710.GK.32.2021 .MK

 

W związku z tym, że zajmuję się pracami prowadzącymi do legalizacji zabudowań na terenie naszego Ogrodu – Stowarzyszenia ” Wspólnota Rzeki Czarnej ” zwracam sie z prośbą o wzięcie powyższego pod uwagę i udzielaniu odpowiedzi na następujące pytania związane z

niej asnością wykonania Ekspertyzy Technicznej.

Czy akceptuje Pan listę rysunków jn?

I. Rzut parteru

2.  Rzut piętra ( to w zależności czy jest czy nie ma etc.)

3.  Przekrój A-A ( jeden charakterystyczny przekrój)

Nasze budynki stanowią proste bryły architektoniczne ( czy wystarczy jeden przekrój)

4.  Elewacja ( 4 szt. tj. każda strona świata)

Złożona dokumentacja, jaką dostarczyliśmy powinna zapewnić legalizację. Wymogi dostarczenia rysunków technicznych powiększa koszty dzierżawców, które wpływają do wykonawcy nie do PINB. Chcemy zalegalizować te 96 budynków i wykonamy zalecenia.

Jednak zastanawiamy się, komu to potrzebne i dlaczego.

Licząc na zrozumienie i odpowiedz na moją prośbę, z góry dziękuję.

                                                                                                       Z poważaniem                                                                                                                                                                            Henryk Hańczuk


ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Piaseczno, dnia 30.06.2021 r.

Znak sprawy: WGM.680.4.2021 PJ

Pani Anna Haska

Linin 11 – nr 283

05-530 Góra Kalwaria

W nawiązaniu do pisma Zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” z dnia 23.06.2021r. niniejszym informuję, że Skarb Państwa nie ma prawnych możliwości oraz stosownych kompetencji do zatwierdzania decyzji Stowarzyszenia. Nie mniej jednak rozumiemy Państwa problem i przychylamy się do inicjatywy, że drogi wewnętrzne powinny być przejezdne, chociażby ze względu na dojazd służb ratunkowych. W związku z powyższym prosimy Zarząd Stowarzyszenia o przekazanie informacji dzierżawcom, żeby w miarę możliwości samochody były parkowane na dzierżawionych przez nich działkach. Dodatkowo informujemy, iż na terenie ogródków działkowych znajdują się parkingi.

                     Starosta Piaseczyński

Ksawery Gut

                                                                                                                                                                           (podpisano elektronicznie )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wydruk stanowi dowód tego, co zostało stwierdzone w piśmie wydanym w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z art. 393 Kodeksu postępowania administracyjnego. Został on wytworzony za pomocą systemu teleinformatycznego i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ogłoszenie

   INFORMCJA

 

Szanowni Państwo – Dzierżawcy

 

Zarząd Stowarzyszenia wyjaśnia, że teren dróg i parkingów jest częścią wspólna naszego Ogrodu.

 

Udział każdego dzierżawcy wynosi 1/151 części wspólnej terenu dróg i parkingów. 

 

Nie znaczy to jednak, że cześć drogi oraz parkingu jest przydzielony dla poszczególnego dzierżawcy – jest to teren części wspólnej. 

 

Przyjęto zasadę, że odcinek drogi o szerokości – 2, 5 m przylegający do obszaru danej działki, każdy dzierżawca będący użytkownikiem tej działki, zobowiązany jest do  utrzymywania porządku, dbanie o jego nawierzchnie, a także umożliwianie  przejezdności,  nie utrudniając i nie  blokując tego odcinka innym użytkownikom. 

 

Prosimy o  stosowanie sie do powyższych zasad – zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 20/2021 z dnia 06.06.2021r. 

 

                                                                                                                         ZARZĄD