Zarząd

ogłoszenie

     

Linin 18.09.2021r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

           

I – Grupa               19.03.2021r

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

31

1/293

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

20

*20/2

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

40

1/311

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

93

1/408

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

144

1/505

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

II – Grupa                08.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

86

1/394

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

5

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

6

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

8

116

1/451

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

127

1/473

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

146

1/509

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

37

1/305

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

79, 80

1,380;1/382

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

4

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

5

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

6

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

7

137

1/491

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

8

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

150

1/517

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

9

1/257

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

68

1/364

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

25

1/279

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

5

49

1/330

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

7

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

8

105

1/432

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

133

1/485

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

 

 

 

 

 

 

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

108

1/438

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

67

1/362

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

11

1/261

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

83

1/388

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

100

1/422

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

109

1/440

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

141

1/499

sam Wniosek

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

60

1/351

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

58

1/347

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

96

1/414

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

117

1/453

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

125

1/469

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

75

1/568

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

2

151

1/519

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

28

1/286

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

4

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

5

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

6

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

7

135

1/487

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

8

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

10

32

1/295

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

29

1/289

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

120

1/459

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

14

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

17

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

101

1/424

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

113

1/113

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

4

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

115

1/578

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

6

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

9

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja czeka nie odebrana 

właściciel

12

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

15

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja czeka nie odebrana  

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

4

126

1/471

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

             

Budynki 4 szt – dodatkowe

ogłoszenie -do zapłaty za energię

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – wrzesień   2021r            09.09.2021r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

2021r

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

1

117

 

128

 

 

85,76 zł

 

 

2

120

 

163

 

 

109,21 zł

 

 

3

123

 

26

 

 

17,42 zł

 

 

4

127

 

313

 

 

109,71 zł

 

 

5

133

 

217

 

 

145,39 zł

 

 

6

145

 

39

 

 

26,13 zł

 

 

8

153

 

231

100

 

254,77 zł

DAROWIZNA

Parking

9

154

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

10

155

39,45

 

 

 

39,45 zł

 

 

11

158

 

178

 

 

119,26 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

13

86

 

167

 

 

111,89 zł

 

 

14

89

 

123

 

 

82,41 zł

 

 

15

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

17

112

 

168

 

 

170,06 zł

sierpień

Wpł – 90 zł

18

113

 

46

 

 

30,82 zł

 

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

19

53

 

8

 

 

5,36 zł

 

 

20

54

 

50

 

 

33,50 zł

 

 

21

62

 

121

 

 

85,57 zł

sierpień

 

22

68

 

6

 

 

4,02 zł

 

 

23

69

 

108

 

 

72,36 zł

 

 

24

75

 

92

 

 

61,64 zł

 

 

25

77

 

429

 

 

287,43 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

26

34

 

171

 

 

114,57 zł

 

 

27

35

 

150

 

 

100,50 zł

 

 

28

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

29

42

 

155

 

 

103,85 zł

 

Wpł – 100 zł

31

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

32

48

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

USUNIĘTY

33

49

 

130

 

 

87,10 zł

 

 

34

50

 

36

 

 

24,12 zł

 

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

35

22

 

123

 

 

82,41 zł

 

 

36

24

 

148

 

 

99,16 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

38

6

 

209

 

 

140,03 zł

 

 

39

16

 

613

 

 

410,71 zł

 

 

                   

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu sierpniu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.09.2021r  do 25.09.2021r.     1KW = 0,67 zł

ogłoszenie do wiadomości działkowców

Anna Haska                                                                                             Linin, dnia 05.09. 2021 r.

Prezes Stowarzyszenia

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

Linin II nr 283

05-530 Góra Kalwaria

                 Szanowny Pan

                 Konstanty Radziwiłł

     Wojewoda Mazowiecki

     Mazowiecki Urząd Wojewódzki

     Pl. Bankowy 3/5

                                                                                                    00-950 Warszawa

 

 

WNIOSEK

 

W imieniu wszystkich dzierżawców zainteresowanych wykupem działek położonych w Obrębie Linin II, uprzejmie proszę o dokonanie sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomości położonych w Obrębie Linin II na rzecz aktualnych dzierżawców, z zastosowaniem 95 % bonifikaty, czyli sprzedaży za 5 % wartości rynkowej, analogicznie do zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na podstawie ustawy z dnia 10.07.2015r o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U 2015, poz. 1322). Objęty wnioskiem grunt od dziesięcioleci jest użytkowany głównie przez żołnierzy Wojska Polskiego (z racji na wiek w stanie spoczynku) i ich rodzin. Tak, więc, zastosowanie reguł sprzedaży analogicznych do tych, które przewidziane są przy sprzedaży kwater wojskowych, wydaje się być uzasadnione.

UZASADNIENIE

 

Nabywcy są wieloletnimi posiadaczami sprzedawanych nieruchomości. Pierwotnie korzystali z nich, jako użytkownicy działek pracowniczych, a od roku, 2004 jako dzierżawcy. Przedmiotowy teren pozostaje w ich nieprzerwanym władaniu od lat 80-tych XX w. Nieruchomości te pierwotnie były poligonem jednostki wojskowej 4829 w Górze Kalwarii a w 1987 roku powstał na tym terenie Pracowniczy Ogród Działkowy „Nad Czarną”. Brak wpisu do rejestru Państwowego Związku Działkowców skutkował, że utracono możliwość jego przekształcenia i w 2004 roku Ogród został przekazany na rzecz Skarbu Państwa i od tego czasu, czyli przez 17 lat, dzierżawimy ten teren.

 

Zaznaczamy, że tereny byłego poligonu, jaki otrzymali dzierżawcy w 1987 roku, były to typowe nieużytki w postaci piachów, opuszczonej zabudowy wojskowej (transzeje, okopy, leje po wybuchach, gruz, złom wojskowy, wysypiska śmieci). Działkowcy w dobrej wierze zainwestowali własne pieniądze w jego zagospodarowanie – całość uporządkowali, założyli elektryczność, instalację wodno-kanalizacyjną – w postaci studni i szamba, ogrodzenia, bramy wjazdowe i furtki, zabudowy rekreacyjne i małej architektury, nasadzenie różnorodnej roślinności w postaci oryginalnych drzew i krzewów ozdobnych. Tak, więc, z nieużytków po poligonie wojskowym powstał piękny Ogród kosztem wysiłku fizycznego i finansowego i w wielu przypadkach nabrał charakteru działek siedliskowych. Okoliczność ta została także uwzględniona przy kwalifikacji terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Linin II – teren ten został przeznaczony na cele rekreacyjno-budowlane.

Obecnie finalizowana jest procedura legalizacji wybudowanych budynków na działkach.

Wartość tego terenu, także w ujęciu czysto rynkowym wzrosła, ale wyłącznie dzięki ogromnemu wysiłkowi finansowemu i fizycznemu wszystkich dzierżawców, którzy na przestrzeni 40 lat z nieużytków i niemalże wysypiska gruzu i śmieci, doprowadzili do obecnego stanu. Dla ogromnej większości obecnych dzierżawców i ich rodzin zagospodarowane przez nich działki stały się centrum życiowym.

Kiedy w roku 2004 zawarte zostały umowy dzierżawy między użytkownikami działek a Starostą Piaseczyńskim reprezentującym Skarb Państwa, do każdej z umów sporządzony został protokół stanowiący załącznik do umowy oraz operat szacunkowy, które dokumentowały zagospodarowanie działki, czyli nakłady naniesione na nieruchomość?  Już wówczas wielokrotnie przewyższały one wartość gruntu. Z biegiem czasu nakłady te ulegały jeszcze większemu zwiększeniu, podnosząc tym samym ich komercyjną wartość.

W świetle powyższego, zasadne byłoby umożliwienie dzierżawcom wykupienie działek

w takiej cenie, która byłaby adekwatna do ogromu ich pracy, poniesionym finansowym nakładom, dokonanych inwestycji i zaangażowania w zagospodarowanie użytkowanych nieruchomości.

Zastosowanie reguł sprzedaży analogicznych do tych, jakie są przy sprzedaży kwater wojskowych byłby społecznie uzasadnionym zbilansowaniem ceny z niezaprzeczalnym wkładem dzierżawców, który w ewidentny sposób wpłynął na komercyjny wzrost wartości terenu.

 

        Znając Pana z wcześniejszych spotkań, m.in. w lutym 2020 roku i mając przykłady Pańskiej przychylności, wrażliwości i rozumienia potrzeb i problemów naszego Ogrodu, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku, za co z góry serdecznie dziękujemy.

 

                                                                                             Z wyrazami szacunku

 

 

 

Adres do korespondencji:

05- 530 Góra Kalwaria

Linin II – nr 283

tel. 667 798 702

Ogłoszenie-Wiadomość

CENY ZIEMI NA DZIAŁKACH OBOK NAS

 

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w obrębach Aleksandrów i Linin I l gm. Góra Kalwaria

POSZCZEGÓLNE DZIAŁKI BĘDĄ PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:


Przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr WAIl/00016724/6, położona jest w miejscowościach Aleksandrów i Linin gmina Góra Kalwaria, stanowi według ewidencji gruntów i budynków działki nr:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

1

Działka ewid. nr 11038 o pow. 6,7084 ha z obrębu Linin Il gm.

Góra Kalwaria

Działki niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte drzewami i krzewami, brak przyłączy, w zasięgu linia elektroenergetyczna średniego napięcia, przewód wodociągowy lokalny.

Dostęp do drogi publicznej:

            działka 1/238 — bezpośredni dostęp poprzez projektowane drogi gminne (KDD), pośredni dojazd drogą gruntową,

            działki 1/241, 67/8, 67/12,

1,680 — bezpośredni dostęp do drogi gminnej, klasy lokalnej — droga gruntowa

            działka 1/581, 67/13 dostęp do drogi publicznej poprzez działki stanowiące utwardzoną drogę wewnętrzną (KDW9), do drogi gminnej, klasy lokalnej — droga gruntowa

ZLI – teren lasu, ZPI teren zieleni urządzonej,

MNEI — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

645.000,00 zł +

VAT

 


32.250,00 zł

2

Działka ewid. nr 1/241 o pow. 11,7196 ha z obrębu Linin Il gm.

Góra Kalwaria

MNU3 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

7.300.000,00 zł


365.000,00

3

Działka ewid. nr 1/580 o pow. 0,1129 ha z obrębu Linin Il gm.

Góra Kalwaria

MNE2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

95.000,00 zł


4.750,00 zł

4

Działka ewid. nr 1681 o pow. 0,0485 ha z obrębu Linin Il gm.

Góra Kalwaria

MNE4 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

35.000,00 zł +

VAT


1.750,00 zł

5

Działka ewid. nr 67/8 o pow. 0,1195 ha z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria

MNUI – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

110.000,00 zł +

VAT


5.500,00 zł

6

Działka ewid. nr 67/12 o pow. 0,0676 ha z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria

65.000,00 zł +

VAT

 

3.250,00 zł

7

Działka ewid. nr 67/13 o pow. 0,8869 ha z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria

720.000,00 zł +

VAT


36.000,00 zł

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 11.06.2021 r. do dnia 03.07.2021 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.

ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE – PILNE

Szanowni Państwo, właściciele legalizowanych budynków:

Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego za partnera do rozmów oraz dostarczanie dokumentów uważa właściciela budynku zgłoszonego we Wniosku do legalizacji a nie ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Dlatego prosimy o zainteresowanie się swoją legalizacją zgłoszonego budynku.

Na stronie internetowej jest wykaz aktualnie zgłoszonych budynków.

Zgłoszenie wniosku

1. Powoduje zarejestrowanie nielegalnie postawionego budynku w Nadzorze Budowlanym. Wniosek ten musi być czytelny i kompletny ze wszystkimi danymi budynku oraz właściciela (li).

Niekompletny wniosek jest odrzucany.

2. Nadanie nr prowadzonej sprawy dla tego budynku.

Każdy właściciel powinien zainteresować się złożonym wnioskiem oraz znać nr sprawy. Następnie skontaktować się z Sekretariatem pod nr 22 777 40 07

i upewnić się czy wniosek jest dobrze wypełniony i zapytać o swój nr sprawy.

Natomiast właściciele budynków, których Architekt złożył dokumentacje do PINB powinni udać się do Urzędu i poprosić o wgląd do tych dokumentów, aby być pewnym złożenia. Ustalić, jakie dokumenty powinny być jeszcze dostarczone, (których brakuje). – PINB ul. Czajewicza 2/4 Piaseczno (3 piętro).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wysyła do każdego właściciela POSTANOWIENIE nr XX/2021r, w którym żąda dostarczenia dokumentów w ciągu 60, 90, lub 120 dni. Proszę pilnować tych terminów i jeżeli nie zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, do PINB należy napisać pismo o przedłużenie dostarczenia dokumentów o kolejne 60 dni.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje decyzję rozbiórki budynku wydaną przez PINB tak określił Inspektor.

Jednocześnie informujemy, że Pan Inspektor narzucił wykonanie rysunków technicznych każdego budynku (5 – 7). Rysunek techniczny jest dodatkowym osobistym kosztem dla każdego z nas.

Po zgłoszeniu legalizacji nie możemy się wycofać gdyż spowoduje to decyzję o rozbiórce budynku z dołączoną karą.

ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Szanowni Dzierżawcy
W związku z poszerzeniem wewnętrznych dróg na terenie Ogrodu do 5 m, prosimy o ich wyrównanie i uporządkowanie.

Poprawi to ich przejezdność, bezpieczeństwo oraz nie będzie stwarzało zagrożenia dla użytkowników.

Termin wykonania prac – ponawiamy do 25 lipca 2021 r.

Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania i dbania o pas 2, 5 m drogi przylegającej do jego działki. Po tym terminie Zarząd uporządkuje teren drogi o kosztami obciąży właścicieli przyległych posesji.

Jeżeli dzierżawca nie wykasza przylegającego terenu musi się liczyć z konsekwencjami tego zaniechania. Ogród nie będzie wykaszał gdyż musiał by kosić kilka razy, dlatego podjął decyzję o wykonywaniu oprysku, który przy podmuchach wiatru może przedostać się na działkę. Proszę to przemyśleć.

ZARZĄD

ogłoszenie

01.07.2021r

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że zakończył legalizację Budynków dnia 25.05.2021r.

Zebrał pełną dokumentację 96 budynków i przekazał dla Architekta.

Architekt w imieniu dzierżawców składa dokumentację do PINB.

Dokumentacja ta jest zgodna z ustawą o legalizacji.

Dalszą część procedury prowadzi PINB z dzierżawcą indywidualnie – przesyłając pisma oraz dokonując kontroli.

Wykaz działek – zdanych dokumentów do PINB jest na wykazie.

Systematycznie są zdawane kolejne budynki przez Architekta.

 

Jednak PINB – Piaseczno narzuciło wykonanie rysunków technicznych dla każdego budynku ( 5 – 7) w zależności od kondygnacji.

W sprawach legalizacji proszę dzwonić do PINB

Tel. 22 777 40 07 lub 22 750 66 95

 

Do dnia dzisiejszego nie jest zalegalizowany żaden budynek – odpowiedz z PINB – proszę czekać.

ogłoszenie

Linin dnia 04.07.2021r

DECYZJA ZARZĄDU:

Zarząd w dniu 04.07.2021r podjął decyzję wykonania rysunków technicznych przez Architekta.

Zwiększa to nam koszty legalizacji, lecz nie mamy innego wyjścia. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie żąda pełnej dokumentacji technicznej Budynku. Zarząd posiada wzór zażalenia na podstawie, którego można walczyć z PINB. Ponadto posiada odpowiedz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który mówi, że należy to do właściwego miejscowo organu PINB. Ponadto, jeżeli ktoś posiada innego tańszego wykonawcę rysunków technicznych proszę o informację.

Decyzja należy do Państwa. Zarząd nikogo nie zmusza, ani nie wyznacza wykonawcy.

Skrócona legalizacja to jest tylko w nazwie – wymagają pełnej dokumentacji budynku.

Ogłoszenie

                             PM DOM PROJEKT     LIPOWA6, 05-532 KĄTY [email protected] mob.502 162 036

Kąty, dn. 30.06.2021r.

Do:

Zarząd

Stowarzyszenie

„Wspólnota Rzeki Czarnej

283, Linin, 05-530 Góra Kalwaria

Nr: 30/06/21/01/PM

Dotyczy: Dodatkowa dokumentacja narzucona przez PINB. Legalizacja budynków.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z kolejnymi, nowymi wymaganiami postawionymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, koniecznym będzie Aneksowanie naszej Umowy o wykonanie szczegółowych rysunków architektonicznych. Dokumentacja rysunkowa wg. przekazanej nam informacji ma stanowić integralną część opracowania dotyczącego legalizacji każdego z budynków i będą się na nią składać rys j.n.:

1)    Zwymiarowane i opisane rzuty każdej kondygnacji w tym poddaszy

2)   

 
 


Charakterystyczne przekroje przez budynek z odniesieniem do rzędnych poziomu terenu 3) Widok każdej elewacji

 

Koszt wykonania każdego rysunku (maksymalnie w formacie A3) wynosi 250zł/szt.

Do pisma dołączam przykładowe opracowanie budynku parterowego w łącznej ilości 5 rysunków x 250zł co daje nam razem koszt 1250zł.

Wobec powyższych informacji, proszę o akceptację dodatkowych kosztów i przesłanie listy z numerami budynków dla których ma być wykonana dokumentacja.

Po otrzymaniu Państwa zgody na prowadzenie dalszych prac zostanie przesłany stosowny Aneks do obowiązującej nas Umowy.

 

PPHU „PM DOM PROJEKT

Paweł Mojzess

Kąty, ul. Lipowa 6, 05-532 Banioc

NIP 922 252 99 06 Regon 1420U

PM DOM PROJEKT      LIPOWA6, 05-532 KĄTY [email protected] mob.502 162 036