Zarząd

ogłoszenie

14.01.2022r

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że

w dniu dzisiejszym to jest 14.01.2022r zostały wydane

dokumenty dla pierwszego budynku – „LEGALIZACJI” z PINB.

                                         

ogłoszenie

     

Linin 13.01.2022r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

           

I – Grupa               19.03.2021r

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

31

1/293

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

20

*20/2

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

40

1/311

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

93

1/408

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

144

1/505

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

II – Grupa                08.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

86

1/394

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

8

116

1/451

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

127

1/473

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

10

146

1/509

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

37

1/305

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

79, 80

1,380;1/382

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

6

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

137

1/491

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

150

1/517

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

10

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

9

1/257

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

68

1/364

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

25

1/279

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

5

49

1/330

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

7

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

8

105

1/432

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

133

1/485

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

108

1/438

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

67

1/362

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

11

1/261

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

83

1/388

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

100

1/422

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

109

1/440

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

141

1/499

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

Właściciel

9

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

60

1/351

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

58

1/347

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

96

1/414

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

117

1/453

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

125

1/469

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

75

1/568

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

2

151

1/519

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

28

1/286

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

5

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

6

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

7

135

1/487

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

8

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

10

32

1/295

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

29

1/289

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

120

1/459

sam Wniosek

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

14

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

17

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

101

1/424

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

113

1/113

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

4

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

115

1/578

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

6

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

15

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

4

126

1/471

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

5

24

1/277

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

6

124

1/467

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

             

Budynki 6 szt – dodatkowe

ogłoszenie

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

                                        Szanowni Państwo, Dzierżawcy!

 

      W związku z pismem Starosty Powiatowego w Piasecznie z dnia 23.12.2021r, znak: WGM.6840.11..2021 MKR (kopia pisma- poniżej na stronie), każdy złożony wcześniej wniosek o wykup dzierżawionej działki wymaga UZUPEŁNIENIA. 

 

Uzupełnienie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Starosty, powinno zawierać:

 

                                                 W Z Ó R

                                       (materiał pomocniczy)

Jan Kowalski              

adres…………

tel…………….

Nr Działki                                                          Pan

Ksawery Gut

Starosta Piaseczyński

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

                     

                      Dotyczy:   UZUPEŁNIENIE

                     wniosku o wykup działki złożonego w  dniu……

                  Działka nr           , umowa dzierżawy z dnia…………   nr………………

 

   W związku z  pismem Starostwa z dnia 23.12.2021, nr WGM.6840.11.2021 MKR,  proszę o wyrażenie zgody na sprzedaż dzierżawionej przeze mnie działki nr          w trybie bezprzetargowym (podstawa prawna: art.37 ust 3 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r – Dz. U. z 2021r, poz.1899).

 

    Jednocześnie proszę  o wyrażenie zgody na sprzedaż dzierżawionej działki nr          z bonifikatą (art.68 ust 1 pkt. 1 wymienionej Ustawy)  w wysokości……………..(należy określić jej wysokość).

 

  Uzasadniając wysokość bonifikaty Zarząd sugeruje wpisać opis z wniosku poprzedniego, ponadto można dopisać nowe argumenty, które mogą mieć wpływ na udzielenie ulgi.

 

    Można więc dodać:

       – opisać sytuację życiową, tzn. status majątkowy (trudna sytuacja finansowa, emerytura, stan zdrowia).

       – od kiedy dzierżawi się działkę, jakie podjęto działania i prace   doprowadzające ją do użyteczności i stanu obecnego.

 

                   terminowość opłat i brak zaległości

 

Warto dopisać, że dokonano przesunięcia ogrodzenia zgodnie z wytycznymi Starostwa wzdłuż drogi wewnętrznej – poniesiono koszty przesunięcia.

 

   Ewentualnie można zaznaczyć ( o ile jest to długi okres dzierżawy), że opłaty z tytułu podatków oraz dzierżawy pokryły w całości wartość działki.

 

 – można wskazać, że aktualna wartość rynkowa działki jest  efektem dużego wkładu pracy i nakładów w postaci inwestycji i naniesień dokonanych przez lata jej użytkowania.

 

   Sugerujemy aby nadmienić, że wszystkie podjęte działania i wykonane prace na przestrzeni lat, robione były w przekonaniu i w dobrej wierze, że staniemy się pełnoprawnymi właścicielami działki.

 

  Należy wspomnieć, że działka przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania (zabudowa jednorodzinna).

   A także, że na budynek znajdujący się na działce (wybudowany ponad 20 lat temu), zostały złożone dokumenty legalizacyjne w PINB w Piasecznie w dniu……………., dotychczas brak decyzji w tej sprawie – podać numer zgłoszenia dotyczącego legalizacji.

  Dokumenty wykonano na podstawie Ustawy z 13 lutego 2020r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz.471) i zawierają ekspertyzę techniczną plus mapę i stwierdzają, że budynek jest bezpieczny, nie zagraża ludziom oraz nadaje się do użytkowania.

 

  Dodatkowo można wspomnieć ( nie jest to obligatoryjne), że taka ulga (bonifikata) jest także stosowana przez  np. jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe).

 

  Dzierżawcy (z długoletnim użytkowaniem działki) mogą powołać się na to, że w 2004 roku podczas podpisywania umów dzierżawy ze Starostą Piaseczyńskim padła deklaracja ze strony ówczesnego Starosty, że w uznaniu i docenieniu włożonych prac w rewitalizację gruntu, będzie można wykupić działki na własność po atrakcyjnych cenach.

 

    W każdym razie, dobra argumentacja będzie brana prawdopodobnie pod uwagę przy udzielaniu wysokości bonifikaty.

 

   Powyższe uwagi i sugestie są jedynie pomocnicze i każdy z wnioskodawców powinien dołożyć wszelkich starań aby swoje uzasadnienia przedstawić rzetelnie i przekonywująco.

 

                                              

                                           U W A G A

   Przypominamy, że wyżej opracowany wzór jest jedynie     MATERIAŁEM POGLĄDOWYM I POMOCNICZYM.

Nie stanowi wzoru obowiązującego! Są to tylko sugestie Zarządu  i nie muszą być zastosowane.

Każdy z wnioskodawców może opracować wniosek według własnego uznania, który będzie spełniał zarówno jego oczekiwania i wymogi określone w piśmie Starostwa z dnia 23.12.2021r.

Ponadto dzierżawcy, którzy nie złożyli wcześniejszego wniosku, a chcą przystąpić do wykupu, też mają możliwość  złożenia  takiego  wniosku.

 

                                                                                         ZARZĄD

ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu –      Styczeń    2022r            03.01.2022r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

zaległa

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

1

120

 

234

 

 

161,28 zł

grudzień

 

2

123

 

18

 

 

12,06 zł

 

 

3

127

 

436

 

 

292,12 zł

 

 

4

145

 

84

 

 

60,78 zł

grudzień

 

5

153

 

80

 

 

53,60 zł

 

 

6

158

 

302

 

 

202,34 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

7

81

 

20

 

 

13,40 zł

 

 

8

86

 

129

 

 

86,43 zł

 

 

9

87

 

13

 

 

8,71 zł

 

 

10

89

 

111

 

 

74,37 zł

 

 

11

90

 

11

 

 

7,37 zł

 

 

12

95

 

15

 

 

10,05 zł

 

 

13

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

14

107

 

107

 

 

71,69 zł

 

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

15

53

 

30

 

 

20,10 zł

 

 

16

54

 

182

 

 

121,94 zł

 

 

17

62

 

8

 

 

5,36 zł

 

 

18

69

 

197

 

 

136,49 zł

grudzień

 

19

75

 

6

 

 

4,02 zł

 

 

20

77

 

237

 

 

158,79 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

21

35

 

3

 

 

2,01 zł

 

 

22

40

 

22

 

 

14,74 zł

 

 

23

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

24

42

 

1376

 

 

932,90 zł

Grudzień ( 9 +1,98 )

 

25

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

26

28

 

4

 

 

2,68 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

27

6

 

71

 

 

47,57 zł

 

 

28

16

 

1249

 

 

841,33 zł

grudzień

 

                   

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu Grudzień 2021r

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.01.2022r  do 25.01.2022r.     1KW = 0,67 zł