OGŁOSZENIE

    Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Rzeki Czarnej

 

 

                  Zarząd Stowarzyszenia po raz ostatni przypomina o konieczności dokonywania opłat za :

1- zużytą energię elektryczną -termin upływa 15-go dnia każdego miesiąca.

   Po tym terminie zadłużona posesja będzie pozbawiona energii elektrycznej.

2- opłat za przesył energii      – termin upływa 31.01 każdego roku.

   Po tym terminie zadłużona posesja będzie pozbawiona energii elektrycznej.

3- składki członkowskiej         – termin upływa 31.03 każdego roku.

   Po tym terminie zadłużona osoba będzie   pozbawiona członkostwa w Stowarzyszeniu.

 

 

                                                 Za Zarząd  Sławomir Stróż

                                                                     (v-ce prezes)