Nr konta

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Ogłoszenie

PILNE ZAWIADOMIENIE!!

        W dniu 26.05.2023 r drogą elektroniczną wpłynęły do Zarządu Stowarzyszenia „Nad Rzeką Czarną” cztery faktury korygujące zużycie  energii elektrycznej za okres od 01.01-30.04.2023 r. Łączna suma do zapłaty wynosi 17141,22 zł., którą zmuszeni jesteśmy zapłacić do dnia 05.06.2023 r.

        W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania Zakład Energetyczny przestanie dostarczać nam prąd.

        W związku z powyższym, iż Zakład Energetyki podwyższył  opłaty, stawka za jeden kilowat energii wynosi 1,33 zł.

Proszę o indywidualne przeliczenie zużycia prądu i dokonanie jak najszybsze wpłaty na dotychczasowe konto naszego stowarzyszenia.

 

                                                                                                       Z-ca Prezesa Stowarzyszenia

                                                                                                                                      „Nd Rzeką Czarną”

 

                                                                                                                                        Sławomir STRÓŻ

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

 

Szanowni członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej  ,jeśli  zgadzacie się z tą petycją i jesteście przeciwni lokalizacji biogazowni niedaleko naszych działek podpisujcie i składajcie w Urzędzie Miasta i Gminy  Góra Kalwaria. Druki można odebrać u p. Prezes  Anny Haskiej.

Ogłoszenie

Na wniosek Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie Zarząd  Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 04 czerwca 2023, w sali Ośrodka Kultury przy ulicy J.Białka 9 w Górze Kalwarii  w pierwszym terminie o godzinie 14’00 , w drugim terminie o godzinie  14′ 30.
 
Porządek Zgromadzenia 
1-Otwarcie zebrania
2-Sprawozdanie p. Prezes
3-sprawozdanie p. Skarbnika
4-Omówienie procesu wykupu działek
5-Omówienie postępu prac związanych z podłączeniem energii elektrycznej  przez PGE
6-Wybory władz Stowarzyszenia 
7-Wolne wnioski i dyskusja 
8-Zakończenie     
 
                                                             Za  Zarząd 
                                                            Anna Haska
                                                              ( Prezes ) 

ogłoszenie

 

WYPRZEDAŻ  GARAŻOWA

KASZTANOWA 1

 

DNIA 22-04-2023

O GODZINIE 9.00

ZOSTANĄ WYSTAWIONE PRZEDMIOTY DO SPRZEDAŻY

O GODZINIE 10.00 

ROZPOCZNIE SIĘ LICYTACJA 

LISTA PRZEDMIOTÓW DO LICYTACJI I CENA WYWOŁAWCZA

 

1 Betoniarka                                 400 zł

2 Piła spalinowa Stihl MS 180      500 zł

3 Kosa spalinowa Stihl FS 240    1200 zł

4 Drabina 3×7                               150 zł

5 lampa halogen                           30 zł

6 Sekatory   sztuk 2                  po 20 zł

7 Skrzynka warsztatowa                20 zł

8 Kłódka z kluczami                 po 20 zł

9 lampa biała                                20 zł

10 kable                                       50 zł

11 Opryskiwacz                            50 zł

12 Siekiera                                   30 zł

 

13 Przedłużacz                             50 zł

 

OGŁOSZENIE

DNIA 22-04-2023

SPRZĄTANIE ŚWIATA

ROZPOCZĘCIE I ZBIÓRKA 

GODZINA 11.00

 

SIEDZIBA ZARZĄDU KASZTANOWA 1

OGŁOSZENIE

UWAGA !!!

DRODZY DZIERŻAWCY

ZBIERALIŚMY WNIOSKI O PODŁĄCZENIE DO SIECI ENERGETYCZNEJ .

KTO NIE ZŁOŻYŁ WNIOSKU,ZOSTANIE BEZ ENERGII ELEKTRYCZNEJ.  PONIEWAŻ STARA LINIA ZOSTANIE USUNIĘTA.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OSOBIŚCIE DO 

 

PGE KONSTANCIN.

Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, dz. 1/509, 1/351, 1/364, 1/273, 1/505, 1/279, 1/499, 1/277, 1/311, 1/432, 1/293, 1/485, 1/473, 1/408, 20/2, 1/291, 1/388, 1/453, 1/469, 1/578, 1/491, 1/471, 1/451, 1/203, 1/487, 1/305 obr Linin II, gm. Góra Kalwaria

Link do strony 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Nawiązując do ogłoszenia Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu cz. nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, zwracam się z prośbą o kontakt z przedstawicielem starosty p. Marcinem Antosiewiczem telefoniczny 22 756-62-54 wew. 144 osoby zainteresowanej i przygotowanej finansowo do wykupu.

W/W informacja pozwoli przedstawicielowi starostwa przygotować dokumenty do notariusza w celu finalizacji dzierżawionego gruntu.

 

Z-ca Prezesa Stowarzyszenia

        „Nad Rzeka Czarną”

 

             Sławomir Stróż

 

Ogłoszenie

PODZIĘKOWANIE

W imieniu Zarządu  Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej pragnę gorąco i serdecznie podziękować wszystkim służbom i osobom zaangażowanym w poszukiwanie  naszej  sąsiadki  pani Zdzisławy,  która straciła orientację w terenie leśnym. Szczególne wyrazy szacunku dla dzielnicowego z rejonu Linin  II , druhom z OSP oraz sąsiadom .

 

 

                                                                   Anna Haska 

 

                                                                        Prezes  

 

INFORMACJA

WNIOSKI 

DNIA 08-03-2023

O PODŁĄCZENIE INDYWIDUALNE ZASILANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ ZOSTAŁO ZŁOŻONYCH 115 WNIOSKÓW .

 

LISTA WNIOSKÓW ZOSTAŁA POTWIERDZONA

Ogłoszenie

UWAGA

NOWA STAWKA ZA 1 KW OD 01-01-2023

1KW=   81 GR