Nr konta

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Ogłoszenie

 

06.05.2021r

OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo

Na stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej dosyć dawno została wywieszona informacja, że do legalizacji jest potrzebny dokument :

Oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 

Działki, które nie zdały w/w pisma od Starosty:

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

nr działki stary – 6; 28; 35; 45; 46; 53; 56; 61; 69; 75; 87; 97; 111; 120; 136; 145.

(szesnaście działek)

ZARZĄD

Zestawienie

Dnia 22.04 i 03.05.2021r Zarząd Stowarzyszenia „NAD CZARNĄ” dokonał kontroli „OGRODU”
ZESTAWIENIE
nr domku UWAGI do działki UWAGI
Aleja I prawa strona  
188 droga wewętrzna 38 – wyciąć tuje, uzupełnienie ziemi pismo
  uporzątkowac przyległą drogę 39  
186 droga wewnętrzna 38 – usunąć drzewa pismo
184 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie, nawiezienie ziemi  
182 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
180 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
178 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
176 droga wew. 38 – przesunąc słupek bramy, wygrabienie  
174 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
172 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie ziemi, wygrabienie  
170    
168 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie ziemi, wygrabienie  
166    
164    
162 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
232 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
158 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie, nawiezienie ziemi pismo
156    
154 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
152 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
150 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
148    
droga wewnętrzna 39 ( KDW 8 )
usunąć drzewo  – 2 szt
wyciąć krzaki – odrosty przy drzewach
usunąc gruz , wygrabić pobocza
187 droga wew. 38 – usunięcie podmórówki lub wyrównanie  
  do poziomu drogi  
185 droga wew. 38 – usunięcie podmórówki, usuniecie pniaka pismo
183    
181 droga wew. 38 – usunięcie podmórówki pismo
179 droga wew. 38 – usunięcie podmórówki, usuniecie   
  pniaków – karp,  wyrównac teren, uporzątkowanie terenu pismo
175 droga wew. 38 – usunięcie podmórówki, tuje,  
  wyrównanie terenu, uporzątkowanie terenu pismo
173    
171 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie – poprawienie terenu  
169    
167    
165 droga wew. 38 – usunięcie podmórówki, usunąć tuję pismo
163    
161 zawiesić nr niebieski, z ziemią czekamy na decyzje  
159 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie ziemi  
157 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie ziemi pismo
155 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie – poprawienie terenu  
153 droga wew. 38 – poprawienie terenu, usunięcie karpy  
151 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
149 droga wewnętrzna 38 – wygrabienie  
147 droga wewnętrzna 38 – wyrównanie ziemi, porządek pismo
Parking Alei I
zamontować słupki ogrodzeniowe  szt – 5
zamontować siatkę mb – 20
przesunąc koleinę
zebrać gruz i uporządkować
dowieść kamienia na parking
nr domku UWAGI do działki UWAGI
Aleja II    
203 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
  droga wewnętrzna 40 – wyrównanie terenu  
205 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
207 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
209 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
211 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
213 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
215 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
217 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
219 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
221 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
223 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
225 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
227 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
229 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
231 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
233 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
Rozdzielnia
usunięcie ogrodzenia, porządek  
204 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
206 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
208 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
210 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
212 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
214 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
216 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
218 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
220 droga wew. 37 – usunięcię karpy, uporzątkowanie terenu pismo
222 droga wew. 37 – wygrabienie, brak nr. niebieskiego  
224 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
226 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
228 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
230 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
232 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
234 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
235 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
236 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
237 droga wewnętrzna 37 – wygrabienie  
nr domku UWAGI do działki UWAGI
Aleja III    
261 droga wewnętrzna 36 – wyrównanie terenu, wygrabienie,   
  obciąc gałezie tuj pismo
  uporzątkowac przyległą drogę 40 – wyrównac ziemią  
259 droga wew. 36 – wyrównanie terenu, uzupełnić ziemię,  pismo
257 droga wew. 36 – wyrównanie terenu, wyciąc drzewo  pismo
255 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
253 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
251 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
249 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
247 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
245 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
243 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
241 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie, obcięcie tuj  
239 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie, obcięcie gałęzi  
Parking Aleja III
usunięcie ziemi, wywieść kamienie, wyciąć jedno cienkie drzewo, porządek
260 droga wewnętrzna 36 – wyrównać teren  
258 droga wewnętrzna 36 – wyrównać teren  
256 droga wewnętrzna 36 – wyciąć jałowiec  
254 droga wewnętrzna 36 – rozżucić ziemię  
252 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
250 droga wewnętrzna 36 – wyrównać teren  
248 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
246 droga wewnętrzna 36 – wyrównać teren, usunąć karpy  
244 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
242 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
240 droga wewnętrzna 36 – wygrabienie  
238 droga wewnętrzna 36 – wyrównać teren  
nr domku UWAGI do działki UWAGI
Aleja IV    
267 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
269 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
271 droga wewnętrzna 35 – wygrabienie  
273 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
275 droga wewnętrzna 35 – wygrabienie  
277 droga wewnętrzna 35 – wygrabienie  
279 droga wewnętrzna 35 – wygrabienie  
281 droga wewnętrzna 35 – wygrabienie  
283 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
Parking Aleja IV
Rozsypać ziemię  – Wywrotka  ; usunąć gruz
268 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren, usunąć karpę pismo
270 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
272 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
274 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
276 droga wewnętrzna 35 – uporzątkować teren drogi pismo
278 droga wewnętrzna 35 – usunąć drzewa,  wyrównać teren pismo
280 droga wewnętrzna 35 – usunąć fundament po płocie pismo
282 droga wewnętrzna 35 – wygrabienie  
284 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
285 droga wewnętrzna 35 – wyrównać teren  
286 droga wewnętrzna 35 – wygrabienie  
nr domku UWAGI do działki UWAGI
Aleja V    
267 droga wewnętrzna 34 – wyrównać teren, słupek nie w lini  
297 droga wewnętrzna 34 – wyrównać teren  
271 droga wewnętrzna 34 – wyrównać teren  
293 droga wewnętrzna 34 – wygrabienie  
291 droga wewnętrzna 34 – wyrównać teren, brak nr niebiesk.  
289 droga wewnętrzna 34 – wygrabienie  
288 droga wewnętrzna 34 – wyrównać teren  
działka Zarządu
założyć rynnę, udrożnić ubikację, zrobić ognisko, uporządkować teren, ułożyć chodnik,
wykonać ogrodzenie zgodnie z mapą
296 droga wewnętrzna 34 – wyrównać teren – pobocze  
294 droga wewnętrzna 34 – wyrównać teren – pobocze  
292 droga wewnętrzna 34 – wygrabienie  
290 droga wewnętrzna 34 – wygrabienie  
Parking Alei V
rozsypać destrykt, uporzątkować parking 
nr domku UWAGI do działki UWAGI
Aleja VI    
266 droga wewnętrzna 40 – uporzątkować teren, gałęzie  
265 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
264 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
263 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
262 droga wewnętrzna 40 – wyciąć krzaki  
     
199 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
200 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
201 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
202 droga wewnętrzna 40 – wyciąć drzewa, uporzątkować drogę  
Droga wewnętrzna  ( KDW 9 )
uporządkować teren  – gałęzie i pniaki, wyciąć drzewka, wyrównać fadromą
wyciąć trzy drzewka, gałęzie, sosnę
wyrównać pobocze, poprawic zakręt
Wywieść gałęzie po drodze
195 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
196 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
197 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
198 droga wewnętrzna 40 – wygrabienie  
     
189 Porządek na działce, rozbiurka domku  
190 droga wewnętrzna 39 – wygrabienie  
     
194 droga wewnętrzna 1/525 – wygrabienie  
193 droga wewnętrzna 1/525 – wygrabienie  
192 droga wewnętrzna 1/525 – wygrabienie  
191 droga wewnętrzna 1/525 – wygrabienie  
Droga wewnętrzna 525

Zaległości do zapłacenia

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – maj 2021r

 

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Przesył energii 2021r

 

 

Składka członkowska

2021r

 

Ilość KW

 do 

opłacenia

 

 

Praca na działce

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym 

odsetki 

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

 

1

120

 

 

246

 

 

169,32 zł

Kwiecień

 

2

123

 

 

45

 

 

30,15 zł

 

 

3

127

 

 

380

 

 

254,60 zł

 

 

4

130

60

70

 

 

 

130,00 zł

 

 

5

139

60

70

 

 

 

130,00 zł

 

 

6

147

60

70

 

 

15

145,00 zł

 

 

7

153

 

 

453

 

 

308,01 zł

Kwiecień

 

8

154

0

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

9

155

0

39,45

 

 

 

39,45 zł

 

 

10

156

0

39,45

 

 

 

39,45 zł

 

 

11

158

 

 

12

 

 

8,04 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

 

12

81

 

 

194

 

 

129,98 zł

 

 

13

84

60

70

 

 

 

130,00 zł

 

 

14

85

60

70

 

 

 

130,00 zł

 

 

15

86

 

 

128

 

 

85,76 zł

 

 

16

87

 

 

84

 

 

56,28 zł

 

 

17

89

 

 

5

 

 

3,35 zł

 

 

18

90

 

 

13

 

 

8,71 zł

 

 

19

103

0

730

 

 

 

730,00 zł

 

 

20

104

60

70

 

 

 

130,00 zł

 

 

21

105

 

 

10

 

 

6,70 zł

 

 

22

107

 

 

109

 

 

73,03 zł

 

 

23

111

0

44,37

 

 

 

44,37 zł

 

 

24

112

 

 

25

 

 

16,75 zł

 

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

 

25

53

0

30,33

26

 

 

47,75 zł

 

 

26

54

 

 

132

 

15

103,44 zł

 

 

27

59

0

39,45

 

 

 

39,45 zł

 

 

28

61

0

44,75

 

 

 

44,75 zł

 

 

29

62

 

 

190

 

 

136,30 zł

Marzec, kwiecień

 

30

69

 

 

193

 

 

133,81 zł

Kwiecień

 

31

70

60

70

 

 

 

130,00 zł

 

 

32

74

60

70

 

 

 

130,00 zł

 

 

33

77

 

 

354

 

 

237,18 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

 

34

34

0

40,84

 

 

15

55,84 zł

 

 

35

35

 

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

36

40

 

 

100

 

 

67,00 zł

 

 

37

41

 

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

38

42

 

 

787

 

15

546,79 zł

Kwiecień

 

39

43

 

 

86

200

15

272,62 zł

 

 

40

44

60

70

31

 

15

165,77 zł

 

 

41

45

 

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

42

46

60

70

1

 

15

145,67 zł

 

 

43

47

60

70

 

 

15

145,00 zł

 

 

44

48

0

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

 

45

49

 

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

46

50

 

 

20

200

15

228,40 zł

 

 

47

51

60

70

 

200

 

405,00 zł

 

75 wpisowe

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

 

48

22

 

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

49

23

 

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

50

24

 

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

51

26

60

70

 

 

 

130,00 zł

 

 

52

28

60

40,73

 

 

 

100,73 zł

 

 

53

31

0

0

 

 

15

15 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

 

54

2

0

20,20

 

210

 

230,20 zł

 

 

55

3

0

39,45

 

 

15

54,45 zł

 

 

56

4

0

39,45

 

 

15

54,45 zł

 

 

57

6

 

 

143

 

 

95,81 zł

 

 

58

8

60

70

 

 

15

145,00 zł

 

 

59

14

60

70

 

 

15

145,00 zł

 

 

60

15

60

70

 

 

15

145,00 zł

 

 

61

16

0

70

888

 

15

684,46 zł

Kwiecień

 

62

18

60

0

 

 

 

60,00 zł

 

 

63

159

60

 

 

 

15

75,00 zł

 

 

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu marcu, kwietniu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.05.2021r  do 25.05.2021r.     1KW = 0,67 zł

OGŁOSZENIE

I
Zarząd Stowarzyszenia zwraca się do właścicieli budynków zgłoszonych do legalizacji o nie wydzwanianie do Nadzoru Budowlanego. 

Zarząd informuje zainteresowanych o złożeniu dokumentów jak również prowadzi rozmowy z Nadzorem Budowlanym.

Nie przyspieszymy tych czynności a wyczuwamy zdenerwowanie przedstawicieli Nadzoru Budowlanego ciągłymi telefonami oraz naciskiem ze strony właścicieli. Twierdzą że nic nie robią tylko odbierają telefony i tłumaczą swe postępowanie. Faktycznie zajmą się naszymi sprawami w Maju zaczynając od pierwszych zgłoszeń.

II
Szanowni Dzierżawcy 
W związku z poszerzeniem wewnętrznych dróg na terenie Ogrodu do 5 m, zaistniała konieczność ich wyrównania i uporządkowania. W tym celu została rozwieziona ziemia na poszczególne Alejki.

Prosimy o rozsypanie ziemi i uporządkowanie terenu wzdłuż swoich działek. Poprawi to ich przejezdność, bezpieczeństwo oraz nie będzie stwarzało zagrożenia dla użytkowników.

Termin wykonania prac – ponawiamy do 15 maja 2021 r.
Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania i dbania o pas 2,5 m drogi przylegającej do jego działki. Po tym terminie Zarząd uporządkuje teren drogi o kosztami obciąży właścicieli przyległych posesji.

ZARZĄD

PISMO DO STAROSTY PIASECZNO W SPR. 2 WARIANTOW

Stowarzyszenie                                                                    Linin, dnia 23.04.2021r

„Wspólnota Rzeki Czarnej”

Obręb Linin II


                                                                                            PAN

                                                                                            Ksawery Gut

                                                                                            Starosta Piaseczyński

                                                                                            Piaseczno


Dotyczy: terenu dzierżawionego przez Stowarzyszenie „Wspólnota Rzeki Czarnej”

                w miejscowości Linin II, gm. Góra Kalwaria,

                drogi dojazdowej dla działek nr: 1/156, 1/157, 1/158, 1/582, 1/585                                  

                przeprowadzonej przez działkę nr 1/511                                           Szanowny Panie Starosto


         Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej” po przeanalizowaniu problemu wytyczenia drogi przez działkę nr 1/511, przedstawia n/w warianty jej realizacji:


Wariant I :

                 Działkę nr 1/511 dzielimy na trzy części:

              – droga szerokości 5 m z tzw. trójkątami widoczności

                część pozostałości działki nr 1/511 przejmie dzierżawca działki nr 1/509, który

                 wyraził na to zgodę

                część pozostałości działki nr 1/511 przejmie dzierżawca działki nr 1/513, który

                  wyraził na to zgodęWariant II:

                Działkę nr 1/511 dzielimy na trzy części:              

               droga szerokości 5 m z tzw. trójkątami widoczności

               pozostałość działki nr 1/511 przeznaczyć na PARKING dla całej Alei I, która

                jest najdłuższa, a także dla działek do których będzie prowadzić nowa droga.

                Parking należy tak zaplanować aby zajmował powierzchnię przeznaczoną na

                parkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

              dalsze pozostałości z działki nr 1/511 przejmie dzierżawca działki nr 1/509, który

                wyraził na to zgodę.

 


        Zarząd oraz dzierżawcy proponują wariant drugi, stojąc na stanowisku, że jest on korzystniejszy. Aleja I jest najdłuższa, dotychczasowy parking posiada jedynie cztery stanowiska na samochody przy samym wjeździe.

Ponadto zapewniłoby to w razie potrzeby miejsce do swobodnego działania służb takich jak straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe.


        W oczekiwaniu na wydanie przez Pana decyzji, chcemy uporządkować i dokończyć sprawy, które tego wymagają. Dotyczy to w szczególności zaniedbanej i nierozwiązanej do tej pory sprawy dojazdu do działek o numerach: 1/156, 1/157, 2/158, 1/582, 1/585. Działki te nie posiadają drogi dojazdowej prowadzącej do drogi publicznej. Dojazd do nich jest jedynie drogą „wyjeżdżoną” i przebiega przez teren Lasów Państwowych oraz przez przepust na rzece Czarnej, który jest w bardzo złym stanie technicznym i powinien być rozebrany. Według naszej wiedzy, przepust ten nie posiada zgody władz zarządzających terenem rzeki.


       Jednocześnie informujemy, że w/w problemy i zagadnienia zostały szczegółowo omówione podczas wizytacji przedstawicieli Starostwa na terenie naszego Ogrodu w dniu 22 kwietnia br.


       Za pozytywne załatwienie naszej prośby, dziękujemy.                                                                                                        Z wyrazami szacunku

                                                                                                        Prezes Stowarzyszenia

                                                                                                     „Wspólnota Rzeki Czarnej”

                                                                                                             ANNA HASKAAdres do korespondencji:

05- 530 Góra Kalwaria

Linin II – nr 283

 tel. 667 798 702

e-mail: mandaryn [email protected] interia.pl


OGŁOSZENIE

W związku z legalizacją budynków odbędą się wizyty kontrolne obiektów przez PINB. Dlatego bardzo prosimy aby właściciele obiektów potwierdzili, że wykonali wszystkie zalecenia w kwestii dodatkowych otworów wentylacyjnych oraz zaleceń Architekta. Niektórzy dzierżawcy mieli nakazane aby przejść na ogrzewanie elektryczne tj. zakupienie po 1 grzejniku elektrycznym na pomieszczenie.

ZARZĄD

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że w dniu 22 kwietnia br. Na teren Ogrodu przybędzie Komisja z Urzędu Starostwa która sprawdzi i odbierze drogi, 5-metrowe oraz uporządkowanie ciągów komunikacyjnych po przesunięciach dróg.

Prosimy o uporządkowanie dróg przed swą działką.

Ogłoszenie z dnia 26.03.2021

Szanowni Dzierżawcy
W związku z poszerzeniem wewnętrznych dróg na terenie Ogrodu do 5 m, zaistniała konieczność ich utwardzenia i uporządkowania.
W tym celu została rozwieziona ziemia na poszczególne Alejki.

Prosimy o rozsypanie ziemi i uporządkowanie terenu wzdłuż swoich działek. Poprawi to ich przejezdność, bezpieczeństwo oraz nie będzie stwarzało zagrożenia dla użytkowników.

Termin wykonania prac – do 15 kwietnia 2021 r.
Jednocześnie Zarząd przypomina, że każdy dzierżawca jest zobowiązany do utrzymywania i dbania o pas 2,5 m drogi przylegającej do jego działki.

ZARZĄD

Ogłoszenie 21.03.2021

Szanowni Państwo

 Zarząd Stowarzyszenia „Nad Rzeką Czarną” informuje, że zostały zakończone prace związane z inwentaryzacją geodezyjną naszego Ogrodu. Prace te ulegały wielokrotnie przesunięciom z uwagi na zgłaszane przez Starostwo w Piasecznie dodatkowe wymagania oraz wykonywane uzupełnienia.

 Obecnie wszystkie mapki zostały ukończone i są rozdawane dzierżawcom. Rozpoczęto także procedurę legalizacji budynków. Ogółem zgłoszonych zostało 96 budynków.

 W dniu 19.03.2021r złożono dokumentację na pierwsze osiem budynków do   legalizacji. Procedura legalizacji budynków będzie prowadzona systematycznie i w porozumieniu z Inspektorem Budowlanym w Piasecznie.  Całość prac koordynuje Pan Henryk Hańczuk, do którego spływają dokumenty i który rozdaje je zainteresowanym.

 Z uwagi na sytuację COVIDOWĄ, Inspektorat ma ograniczoną działalność i aby legalizacja przebiegała pozytywnie i sprawnie, musimy z nim ściśle współpracować. W związku z tym kolejność zgłoszeń do legalizacji będzie odbywało się sukcesywnie, w sposób zorganizowany i w uzgodnieniu z Inspektoratem.  

 Jeżeli ktoś z Państwa zgłasza uwagi lub pretensje do Zarządu co do miejsca w kolejności legalizacji swojego budynku, prosimy o napisanie pisma, w którym przedstawi swoje zaangażowanie oraz faktyczną pracę, jaką wniósł na rzecz naszego Ogrodu. Zostaną one rozpatrzone i wzięte pod uwagę.

 ZARZĄD