Nr konta

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

Ogłoszenie Karta do głosowania

KARTĘ ZWRACAMY :

do skrzynki na działce Zarządu , przesyłamy na adres e – mailowy

 lub oddajemy osobie dostarczającej.

Nr uchwały Stowarzyszenia

Głos za uchwałą czytelny podpis

Głos przeciw uchwale

 czytelny podpis

UWAGI

Uchwała nr 105/2021r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia

 

 

Protokół Komisji Rewizyjnej znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia

Uchwała nr 106 /2021r Plan Finansowo – Gospodarczy na rok 2021 oraz 2022 opracuje i zatwierdzi Zarząd przy frekwencji 75% członków Zarządu

 

 

 

Uchwała Zarządu

nr 05/2021r

 z dnia 07.02.2021r

Uchwała nr 107/2021r w sprawie powołania –Panią Anna Haska na Prezesa Stowarzyszenia

 

 

Nie zmieniania

Uchwała nr 108/2021r w sprawie powołania – Zarządu Stowarzyszenia

w składzie:

Haska Anna

Hańczuk Henryk

Zych Zbigniew

Strycharczuk Stefan

Jarzynka Stanisław

Łukasik Tadeusz

Lenard Tadeusz

 

 

 

Uchwała nr 109/2021r w sprawie powołania –Komisji Rewizyjnej

w składzie:

Oliszewski Ryszard

Stańczak Dorota

Cygan Andrzej

 

 

Nie zmieniania

Uchwała nr 110/2021r w sprawie powołania – Komisji Rozjemczej

w składzie:

Stróż Sławomir

Rewerski Sylwester

Garbaczewski Zbigniew

 

 

 

 

 

ogłoszenie

     

Linin 12.10.2021r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

           

I – Grupa               19.03.2021r

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

31

1/293

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

20

*20/2

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

40

1/311

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

93

1/408

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

144

1/505

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

II – Grupa                08.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

86

1/394

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

8

116

1/451

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

127

1/473

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

10

146

1/509

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

37

1/305

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

79, 80

1,380;1/382

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

6

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

137

1/491

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

150

1/517

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

9

1/257

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

68

1/364

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

25

1/279

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

5

49

1/330

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

7

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

8

105

1/432

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

133

1/485

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

108

1/438

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

67

1/362

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

11

1/261

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

83

1/388

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

100

1/422

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

109

1/440

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

141

1/499

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

Właściciel

9

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

60

1/351

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

58

1/347

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

96

1/414

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

117

1/453

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

125

1/469

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

75

1/568

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

2

151

1/519

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

28

1/286

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

5

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

6

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

7

135

1/487

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

8

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

10

32

1/295

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

29

1/289

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

120

1/459

sam Wniosek

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

14

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

17

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

101

1/424

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

113

1/113

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

4

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

115

1/578

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

6

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

15

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

4

126

1/471

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

5

24

1/277

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

6

124

1/467

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

             

Budynki 6 szt – dodatkowe

ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – listopad   2021r            01.11.2021r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

zaległa

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

1

117

 

58

 

 

38,86 zł

 

 

2

120

 

222

 

 

153,24 zł

Październik

 

3

123

 

56

 

 

37,52 zł

 

 

4

126

 

12

 

 

8,04 zł

 

 

5

127

 

250

 

 

167,50 zł

 

 

6

133

 

70

 

 

46,90 zł

 

 

7

145

 

40

 

 

26,80 zł

 

 

8

153

 

510

 

 

346,20 zł

Październik

 

9

154

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

10

158

 

157

 

 

105,19 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

11

81

 

42

 

 

28,14 zł

 

 

12

87

 

13

 

 

8,71 zł

 

 

13

89

 

134

 

 

89,78 zł

 

 

14

90

 

11

 

 

7,37 zł

 

 

15

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

16

105

 

37

 

 

24,79 zł

 

 

17

107

 

93

 

 

62,31 zł

 

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

18

53

 

18

 

 

12,06 zł

 

 

19

54

 

209

 

 

149,03 zł

Wrzesień, październik

 

20

62

 

18

 

 

12,06 zł

 

 

21

68

 

13

 

 

8,71 zł

 

 

22

69

 

49

 

 

32,83 zł

 

 

23

77

 

1138

 

 

766,96 zł

Październik

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

24

34

 

54

 

 

36,18 zł

 

 

25

35

 

188

 

 

134,96 zł

Wrzesień, październik

 

26

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

27

42

 

645

 

 

436,65 zł

Październik

 

28

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

29

48

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

USUNIĘTY

30

50

 

78

 

 

56,76 zł

Październik

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

31

28

 

4

 

 

2,68 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

32

6

 

291

 

 

199,47 zł

Październik

 

33

16

 

721

 

 

483,07 zł

 

 

                   

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu wrześniu, październiku

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.11.2021r  do 25.11.2021r.     1KW = 0,67 zł

ogłoszenie

Zarząd Stowarzyszenia informuje.

 

W dniu 23.10.2021r zostały zakończone wszystkie prace geodezyjne na terenie Ogrodu. Granice zostały wskazane dla dzierżawców oraz przyłączone części wspólne gdzie tylko to było możliwe do działek przyległych. Drogi wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

Ogród został przygotowany do sprzedaży.