Ogłoszenie

Szanowni Działkowcy

 

 

W dni dzisiejszym na skutek nieopłacenia zaległości za przesył energii

elektrycznej komisja w składzie:

        Anna Haska -prezes, Sławomir Stróż-v-ce prezes, Zbigniew Zych -skarbnik, Agnieszka Zakrzewska -przewodnicząca komisji rewizyjnej, Dorota Stańczak -członek komisji rewizyjnej, dokonała  odłączenia od linii elektrycznej będącej własnością Stowarzyszenia, pocesji przy Al. Słonecznej 21. Ponowne przyłączenie może nastąpić po uregulowani wszystkich płatności i przy zgodzie Zarządu

 

 

 

 

Za Zarządu

Sławomir Stróż