ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes: Haska Anna tel. 667 798 702

Wiceprezes : Stróż Sławomir  tel. 517 511 005 

Skarbnik: Henryk Hańczuk tel. 608-046-268

Sekretarz: Zych Zbigniew

Członkowie:

Kępka Wilhelm

Łukasik Tadeusz

Strycharczuk Stefan

                                                            

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Stróż Sławomir 
suavek.stroz@gmail.com

 

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący: Ryszard Oliszewski tel. 514-831-737

Członkowie: Stańczak Dorota, Jarzynka Stanisław

 

KOMISJA ROZJEMCZA

                                     PrzewodniczącyGarbaczewski Zbigniew  tel. 603 659 871

Członkowie: Kustosz Henryk, Mzyk Dariusz

 Informacja!

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewski Ryszard

nr tel. 514 831 737