Kontakt

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Prezes: Haska Anna tel. 667 798 702
Zastępca Prezesa: Stefan Strycharczuk  tel. 512 505 604
Skarbnik: Henryk Hańczuk tel. 608-046-268
Sekretarz: ………………………………
Członkowie:
Zych Zbigniew
Jarzynka Stanisław
Łukasik Tadeusz
Lenard Tadeusz

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Henryk Hańczuk  [email protected]

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący: Ryszard Oliszewski tel. 514-831-737
Członkowie: Stańczak Dorota, Cygan Andrzej

KOMISJA ROZJEMCZA
Przewodniczący: Michna Jerzy tel. 502 285 450
Członkowie:    ……………………………………

Informacja!

Awarie sieci energetycznej należy zgłaszać do Pana Oliszewskiego Ryszarda nr tel. 514 831 737