OGŁOSZENIE

         Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej.

               

                            Zarząd Stowarzyszenia pragnie przypomnieć o

sprawozdawczym ,Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia które odbędzie się dnia 14.04.2024 w sali Kina Uciecha położonego przy ulicy Ks.Sajny 14 ( bud.OSP)

o godz. 11’00 -w pierwszym terminie. O godz.11’30 -w drugim terminie.

Porządek  Zgromadzenia :

1)   Powitanie ,wybór Komisji Skrutacyjnej , wybór Komisji Uchwał i Wniosków.

2)   Wystąpienie p. Prezes Anny Haskiej

3)   Sprawozdanie finansowe za rok 2023 -były skarbnik Damian Szpotański

4)   Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

5)   Dyskusje ,uchwały ,projekty

6)   Wolne wnioski

7)   Zakończenie Zgromadzenia

                           

 

                                                                Za Zarząd      Sławomir Stróż

                                                                           (v-ce prezes)