OGŁOSZENIE

SZANOWNI DZIAŁKOWCY

 

W związku z zaistniałymi przypadkami ingerencji w infrastrukturę elektryczną

Naszego Stowarzyszenia bez powiadomienia i zgody Zarządu, przypominamy, że w myśl paragrafu 41 p.4 nie wolno tego dokonywać.

Potwierdzenie naruszenia instalacji będzie skutkować pozbawieniem energii elektrycznej.

 

 

                                       Anna Haska