Ogłoszenie

A  P  E  L

 

Zarząd Stowarzyszenia „Nad Czarną” zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich dzierżawców, którzy otrzymali legalizację swoich budynków z PINB w Piasecznie, o poinformowanie dowolnego członka zarządu o takim zakończeniu procesu legalizacji.

Informacja taka jest istotna w dalszych działaniach zarządu w procesie wykupu dzierżawionych gruntów. Reprezentując większą grupę dzierżawców nasz głoś w rozmowach z Wojewodą Mazowieckim lub Starostą Piaseczyńskim „jest bardziej słyszalny”.

W związku z powyższym po otrzymaniu legalizacji, prosimy o podzielenie się z zarządem stowarzyszenia o procesie zakończenia legalizacji.

Jednocześnie chcemy poinformować, że każdy kto otrzymał legalizację, a ubiega się o wykup dzierżawionej działki powinien napisać do starosty Piaseczyńskiego prośbę o wykup gruntu, załączając ksero legalizacji budynku.

Ponadto, jeżeli budynek zmienił charakter z letniskowego na mieszkalny, należy udać się z dokumentami legalizacji do pokoju numer trzy w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Zmiana taka spowoduje niższe opłaty roczne za budynek.

Ogłoszenie

 

 

 

     

Linin 06.10.2022r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

I – Grupa

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

 

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

31

1/293

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

20

*20/2

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

40

1/311

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

144

1/505

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

93

1/408

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

127

1/473

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

8

146

1/509

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

9

25

1/279

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

10

68

1/364

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

11

105

1/432

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

133

1/485

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

13

141

1/499

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

14

60

1/351

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

15

24

1/277

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

********

16

30

1/291

Starostwo wykonało wycenę gruntu

Budynek postawiony legalnie

********

II – Grupa               

 

 

1

86

1/394

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

137

1/491

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

150

1/517

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

9

1/257

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

49

1/330

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

100

1/422

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

96

1/414

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

8

117

1/453

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

9

125

1/469

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

10

101

1/424

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

Inny Architekt

11

58

1/347

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

113

1/113

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

13

126

1/471

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

***********

14

37

1/305

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

15

110

1/443

Wycena w trakcie wyliczania

Budynek postawiony legalnie

***********

16

x

1/203

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

Nagietek

     

III – Grupa               

   

1

28

1/286

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

2

115

1/578

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

3

135

1/487

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

4

116

1/451

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

83

1/388

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

IV – Grupa

   

3

79, 80

1,380;1/382

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

151

1/519

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

1 budynek

6

109

1/440

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą  19.03.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą  19.03.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

 Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

4

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

3

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

7

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

2

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

4

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

108

1/438

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

67

1/362

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

11

1/261

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

75

1/568

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

3

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

4

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

5

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

6

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

8

32

1/295

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

29

1/289

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

120

1/459

sam Wniosek

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

13

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

14

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

15

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

124

1/467

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

Budynki 5 szt – dodatkowe

 

                                                                                                                          

 

Ogłoszenie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Szanowni Państwo, dzierżawcy- członkowie Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”

 

Minęło dwa lata od podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji w sprawie udzielenia pomocy właścicielom budynków postawionym ponad 20 lat temu, nielegalnie (w świetle prawa) na dzierżawionym gruncie. 

 

Przez ten czas Zarząd wspomagał, nadzorował oraz organizował legalizacje budynków osobom, które przystąpiły do procesu zalegalizowania – zgodnie z Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami.

 

Każdy właściciel budynku był wielokrotnie informowany i zdawał sobie sprawę, że stroną w całym przebiegu legalizacji w Powiatowym Inspektoracie Budownictwa w Piasecznie jest  on sam.

 

W związku z tym, wszelkie decyzje związane z legalizacją budynku spoczywają tylko i wyłącznie po jego stronie. 

Jest to oczywiste, ale niektórzy nie rozumieją lub nie przyjmują do wiadomości, że to one są  odpowiedzialne w całym procesie legalizacji w PIB Piaseczno i na nich spoczywa ten obowiązek.  

 

Nadmieniamy wiec ponownie, ze Zarząd Stowarzyszenia był jedynie pośrednikiem wspomagającym w procesie zalegalizowania budynków oraz wykupu dzierżawionego gruntu na własność, a NIE BYL STRONĄ.

 

W związku z tym, podjęliśmy decyzje o zakończeniu wspomagania legalizacji budynków. Żadne środki finansowe dotyczące tego procesu nie będą przyjmowane

od dnia 20 czerwca 2022 roku.

 

Dzierżawcy, którzy nie posiadają pełnej dokumentacji legalizacji załatwiają ja sobie samodzielnie.

 

 Dziękujemy za uwagę – ZARZĄD.

 

ogłoszenie

                                                O G Ł O S Z E N I E

 

                                        Szanowni Państwo, Dzierżawcy!

 

      W związku z pismem Starosty Powiatowego w Piasecznie z dnia 23.12.2021r, znak: WGM.6840.11..2021 MKR (kopia pisma- poniżej na stronie), każdy złożony wcześniej wniosek o wykup dzierżawionej działki wymaga UZUPEŁNIENIA. 

 

Uzupełnienie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Starosty, powinno zawierać:

 

                                                 W Z Ó R

                                       (materiał pomocniczy)

Jan Kowalski              

adres…………

tel…………….

Nr Działki                                                          Pan

Ksawery Gut

Starosta Piaseczyński

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

ul. Chyliczkowska 14

05-500 Piaseczno

                     

                      Dotyczy:   UZUPEŁNIENIE

                     wniosku o wykup działki złożonego w  dniu……

                  Działka nr           , umowa dzierżawy z dnia…………   nr………………

 

   W związku z  pismem Starostwa z dnia 23.12.2021, nr WGM.6840.11.2021 MKR,  proszę o wyrażenie zgody na sprzedaż dzierżawionej przeze mnie działki nr          w trybie bezprzetargowym (podstawa prawna: art.37 ust 3 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r – Dz. U. z 2021r, poz.1899).

 

    Jednocześnie proszę  o wyrażenie zgody na sprzedaż dzierżawionej działki nr          z bonifikatą (art.68 ust 1 pkt. 1 wymienionej Ustawy)  w wysokości……………..(należy określić jej wysokość).

 

  Uzasadniając wysokość bonifikaty Zarząd sugeruje wpisać opis z wniosku poprzedniego, ponadto można dopisać nowe argumenty, które mogą mieć wpływ na udzielenie ulgi.

 

    Można więc dodać:

       – opisać sytuację życiową, tzn. status majątkowy (trudna sytuacja finansowa, emerytura, stan zdrowia).

       – od kiedy dzierżawi się działkę, jakie podjęto działania i prace   doprowadzające ją do użyteczności i stanu obecnego.

 

                   terminowość opłat i brak zaległości

 

Warto dopisać, że dokonano przesunięcia ogrodzenia zgodnie z wytycznymi Starostwa wzdłuż drogi wewnętrznej – poniesiono koszty przesunięcia.

 

   Ewentualnie można zaznaczyć ( o ile jest to długi okres dzierżawy), że opłaty z tytułu podatków oraz dzierżawy pokryły w całości wartość działki.

 

 – można wskazać, że aktualna wartość rynkowa działki jest  efektem dużego wkładu pracy i nakładów w postaci inwestycji i naniesień dokonanych przez lata jej użytkowania.

 

   Sugerujemy aby nadmienić, że wszystkie podjęte działania i wykonane prace na przestrzeni lat, robione były w przekonaniu i w dobrej wierze, że staniemy się pełnoprawnymi właścicielami działki.

 

  Należy wspomnieć, że działka przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania (zabudowa jednorodzinna).

   A także, że na budynek znajdujący się na działce (wybudowany ponad 20 lat temu), zostały złożone dokumenty legalizacyjne w PINB w Piasecznie w dniu……………., dotychczas brak decyzji w tej sprawie – podać numer zgłoszenia dotyczącego legalizacji.

  Dokumenty wykonano na podstawie Ustawy z 13 lutego 2020r – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r, poz.471) i zawierają ekspertyzę techniczną plus mapę i stwierdzają, że budynek jest bezpieczny, nie zagraża ludziom oraz nadaje się do użytkowania.

 

  Dodatkowo można wspomnieć ( nie jest to obligatoryjne), że taka ulga (bonifikata) jest także stosowana przez  np. jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe).

 

  Dzierżawcy (z długoletnim użytkowaniem działki) mogą powołać się na to, że w 2004 roku podczas podpisywania umów dzierżawy ze Starostą Piaseczyńskim padła deklaracja ze strony ówczesnego Starosty, że w uznaniu i docenieniu włożonych prac w rewitalizację gruntu, będzie można wykupić działki na własność po atrakcyjnych cenach.

 

    W każdym razie, dobra argumentacja będzie brana prawdopodobnie pod uwagę przy udzielaniu wysokości bonifikaty.

 

   Powyższe uwagi i sugestie są jedynie pomocnicze i każdy z wnioskodawców powinien dołożyć wszelkich starań aby swoje uzasadnienia przedstawić rzetelnie i przekonywująco.

 

                                              

                                           U W A G A

   Przypominamy, że wyżej opracowany wzór jest jedynie     MATERIAŁEM POGLĄDOWYM I POMOCNICZYM.

Nie stanowi wzoru obowiązującego! Są to tylko sugestie Zarządu  i nie muszą być zastosowane.

Każdy z wnioskodawców może opracować wniosek według własnego uznania, który będzie spełniał zarówno jego oczekiwania i wymogi określone w piśmie Starostwa z dnia 23.12.2021r.

Ponadto dzierżawcy, którzy nie złożyli wcześniejszego wniosku, a chcą przystąpić do wykupu, też mają możliwość  złożenia  takiego  wniosku.

 

                                                                                         ZARZĄD