Nr konta

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .

ogłoszenie

     

Linin 12.10.2021r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

           

I – Grupa               19.03.2021r

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

31

1/293

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

20

*20/2

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

40

1/311

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

93

1/408

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

144

1/505

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

II – Grupa                08.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

86

1/394

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

5

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

8

116

1/451

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

127

1/473

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

146

1/509

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

37

1/305

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

79, 80

1,380;1/382

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

4

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

5

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

6

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

7

137

1/491

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

150

1/517

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

9

1/257

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

68

1/364

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

25

1/279

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

5

49

1/330

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

7

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

8

105

1/432

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

133

1/485

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

108

1/438

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

67

1/362

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

11

1/261

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

83

1/388

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

100

1/422

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

109

1/440

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

141

1/499

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

Właściciel

9

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

60

1/351

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

58

1/347

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

96

1/414

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

117

1/453

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

125

1/469

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

75

1/568

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

2

151

1/519

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

28

1/286

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

5

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

6

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

7

135

1/487

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

8

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

10

32

1/295

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

29

1/289

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

120

1/459

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

14

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

17

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

101

1/424

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

113

1/113

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

4

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

115

1/578

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

6

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

15

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

4

126

1/471

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

5

24

1/277

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

6

124

1/467

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

             

Budynki 6 szt – dodatkowe

ogłoszenie-energia

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – październik    2021r            05.10.2021r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

zaległa

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

1

117

 

198

 

 

132,66 zł

 

 

2

120

 

255

 

 

175,35 zł

wrzesień

 

3

123

 

42

 

 

28,14 zł

 

 

4

126

 

7

 

 

4,69 zł

 

 

5

127

 

443

 

 

296,81 zł

 

 

6

133

 

152

 

 

101,84 zł

 

 

7

145

 

40

 

 

26,80 zł

 

 

8

153

 

441

 

 

299,97 zł

wrzesień

 

9

154

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

10

158

 

157

 

 

105,19 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

11

81

 

115

 

 

77,05 zł

 

 

12

86

 

44

 

 

29,48 zł

 

 

13

89

 

135

 

 

90,45 zł

 

 

14

90

 

10

 

 

6,70 zł

 

 

15

101

 

3

 

 

2,01 zł

 

 

16

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

17

107

 

103

 

 

69,01 zł

 

 

18

112

 

73

 

 

53,41 zł

wrzesień

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

19

53

 

14

 

 

9,38 zł

 

 

20

54

 

135

 

 

94,95 zł

wrzesień

 

21

62

 

55

 

 

36,85 zł

 

 

22

68

 

11

 

 

7,37 zł

 

 

23

69

 

187

 

 

129,79 zł

wrzesień

 

24

77

 

413

 

 

276,71 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

25

34

 

242

 

 

166,64 zł

wrzesień

 

26

35

 

174

 

 

121,08 zł

wrzesień

 

27

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

28

42

 

312

 

 

209,04 zł

 

 

29

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

30

48

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

USUNIĘTY

31

49

 

34

 

 

22,78 zł

 

 

32

50

 

70

 

 

46,90 zł

 

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

33

28

 

4

 

 

2,68 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

38

6

 

357

 

 

243,69 zł

wrzesień

 

39

16

 

1029

 

 

693,93 zł

wrzesień

 

                   

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu wrzesniu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.10.2021r  do 25.10.2021r.     1KW = 0,67 zł

ogłoszenie

03.10.2021r

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że

dokumentację  skserowaną – trzeci egzemplarz

do ostemplowania zbiera

Pani Haska – Pracownia, budynek 283.