Informacje

Ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości  +  energia elektryczna w miesiącu –
 Listopad    2022r                                    25.11.2022r
Lp nr domu / działki             nowy tablica działki zaległość z poprzednich lat  Ilość KW do opłacenia Do zapłacenia  zł W tym odsetki  UWAGI
Aleja Słoneczna        
1 1     193 133,17 zł  
2 13 B     390 269,10 zł  
8 36     66 45,54 zł  
9 40     1 0,69 zł  
Aleja Różana        
12 21 20 730   750,00 zł USUNIĘTY
Aleja Sosnowa        
20 22     115 79,35 zł  
Aleja Brzozowa        
22 3     28 19,32 zł  
25 10     33 22,77 zł  
Aleja Kasztanowa        
26            
Aleja Rybacka        
27            
Aleja Lipowa        
29 2     118 81,42 zł  
  14 20     20,00 zł  
Suma do zebrania 917,67 zł  
Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni 4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu.
Wymienione zestawienie proszę traktować jako 
Fakturę OGRODU DLA DZIERŻAWCY.
  1KW = 0,69 zł
Termin płatności  do 25.11.2022r.

Ogłoszenie

DO INFORMACJI DZIERŻAWCÓW DZIAŁEK KTÓRZY

NIE ODEBRALI I NIE WYWIESILI AKTUALNYCH NR

BUDYNKOW -DZIAŁEK  ART.64 KW

Lp

nr działki

 

posesja

Słoneczna

1

1

 

dom

2

13 A

 

dom

3

13 B

 

dom

4

13 C

 

dom

5

17 A

 

działka

6

17 B

 

działka

7

17 C

 

działka

8

19

 

dom

9

6

 

działka

10

8

 

dom

11

24

 

dom

12

32

 

dom

Rózana

13

21

 

działka

14

20

 

dom

15

22

 

działka

16

26

 

działka

Sosnowa

17

11

 

dom

18

4

 

dom

Brzozowa

19

9

 

działka

20

21

 

działka

Rybacka

21

3

 

dom

22

5

 

działka

Lipowa

23

5

 

działka

24

7

 

dom

25

10

 

dom

26

14

 

działka

Nr nie odebrane posiada Pan Hańczuk

Al. Słoneczna 21  tel. 608 046 268

Obecny na działce codziennie w godz. 10,00 do 13,00

Art. 64. § 1Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości  +  energia elektryczna w miesiącu –
 Listopad    2022r                                    01.11.2022r
Lp nr domu nowy   zaległość z poprzednich lat  Ilość KW do opłacenia Do zapłacenia  zł W tym odsetki  UWAGI
Aleja Słoneczna        
1 1     193 133,17 zł  
2 13 B     390 269,10 zł  
3 2     169 116,61 zł  
4 16     343 236,67 zł  
5 18     1 0,69 zł  
6 24     58 40,02 zł  
7 30     77 53,13 zł  
8 36     66 45,54 zł  
9 40     1 0,69 zł  
Aleja Różana        
10 3     16 11,04 zł  
11 13     140 96,60 zł  
12 21   730   730,00 zł USUNIĘTY
13 31     99 68,31 zł  
14 12     136 93,84 zł  
15 18     198 136,62 zł  
16 28     164 113,16 zł  
Aleja Sosnowa        
17 3     439 302,91 zł  
18 21     192 136,98 zł październik
19 6     99 72,81 zł październik
20 22     115 79,35 zł  
21 24     65 49,35 zł październik
Aleja Brzozowa        
22 3     28 19,32 zł  
23 19     1199 838,62 zł październik ( 474,72 zł = 9 zł + 0,33 x7)
24 2     30 20,70 zł  
25 10     33 22,77 zł  
Aleja Kasztanowa        
26 7     4 2,76 zł  
Aleja Rybacka        
27 5     668 460,92 zł  
28 4     18 12,42 zł  
Aleja Lipowa        
29 2     118 81,42 zł  
30 12     6 4,14 zł  
Suma do zebrania 3 407,86 zł  
Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni 4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu.
Wymienione zestawienie proszę traktować jako 
Fakturę OGRODU DLA DZIERŻAWCY.
  1KW = 0,69 zł
Termin płatności  do 25.11.2022r.
             

Ogłoszenie

ZAPOTRZEBOWANIE

31.10.2022r

Proszę wykonać rysunki techniczne dla tych działek  liczone po 320,00 zł x 5 = 1600zł

       

Wpłata

data wpłaty

1

95

1/412

 

1 500 zł

05.sierpień 2021r

2

77

1/572

po decyzji odwołania

1 250 zł

05.sierpień 2021r

3

43

1/318

 

1 600 zł

październik 2021r

4

34

1/299

 

1 850 zł

listopad 2021r

5

45

1/322

 

1 500 zł

grudzień 2021r

6

149

1/515

 

1 600 zł

grudzień 2021r

7

62

1/355

 

1 600 zł

17.05.2022r

       

10 900 zł

 7 szt

           

Pozostało do wykonania na dzień dzisiejszy

           
         

SKARBNIK

           

Ogłoszenie

Kontrola      Al. Sosnowa                                                                               

nr domu nowy

Nr  geodezyjny nowy

UWAGI  – 29.08.2022r

 

 

UWAGI  – 18.09.2022r

 

 

UWAGI  – 20.10.2022r

3

1/572

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

5

1/570

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

7

1/570

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

9

1/568

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

11

1/376

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak    skrzynki na listy; wyciąć krzaki przy budce elektrycznej; obciąć gałąź sosny

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak    skrzynki na listy; wyciąć krzaki przy budce elektrycznej; obciąć gałąź sosny

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak    skrzynki na listy; wyciąć krzaki przy budce elektrycznej

13

1/374

 Brak skrzynki na listy; Obciąć gałąź brzozy

 Brak skrzynki na listy; Obciąć gałąź brzozy

 Brak skrzynki na listy

15

1/372

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

17

1/370

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

19

1/368

  Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

21

1/366

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

23

1/364

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

25

1/362

 Zdjąć stary nr budynku; Usunięto 50 %

 

Zdjąć stary nr budynku

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

2

1/359

 Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy

4

1/357

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak skrzynki na listy;  obciąć gałęzie przerastające na Al. Sosnową.

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak skrzynki na listy;  obciąć gałęzie przerastające na Al. Sosnową.

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak skrzynki na listy

6

1/355

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej

8

1/353

 Brak skrzynki na listy ; Usunięto 66 %

 

Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy

10

1/351

 Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy

12

1/349

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej ; przyciąć gałęzie

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej ; przyciąć gałęzie

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej ; przyciąć gałęzie

14

1/347

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Zdjąć nr geodezyjny działki – zły

16

1/345

Obciąć gałęzie i topole – przechylone na Al. Sosnową

Obciąć gałęzie i topole – przechylone na Al. Sosnową

Obciąć gałęzie i topole – przechylone na Al. Sosnową

18

1/343

Brak skrzynki na listy; przyciąć gałęzie

Brak skrzynki na listy; przyciąć gałęzie

Brak skrzynki na listy

20

1/341

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

22

1/339

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

24

1/337

Brak skrzynki na listy; Wykosić Al. Sosnową oraz Al. Lipową należy do działki; Obciąć gałęzie.

Brak skrzynki na listy; Wykosić Al. Sosnową oraz Al. Lipową należy do działki; Obciąć gałęzie.

Obciąć gałęzie przerastające na Aleję.

 

Kontrola  Al. Brzozowa

nr domu nowy

Nr  geodezyjny nowy

 

 

UWAGI   01.09.2022r

 

 

UWAGI   19.09.2022r

 

 

UWAGI   20.10.2022r

1

1/334

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

3

1/332

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

5

1/330

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

7

1/328

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

9

1/326

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, zagospodarować – zaniedbana

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, zagospodarować – zaniedbana

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, zagospodarować – zaniedbana

11

1/324

Brak nowego Nr domku,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, zaniedbana – nie usunięte drzewa na drodze

Brak nowego Nr domku,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, zaniedbana – nie usunięte drzewa na drodze

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, zaniedbana – nie usunięte drzewa na drodze

13

1/322

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, – zaniedbana

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, – zaniedbana

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej, – zaniedbana

15

1/320

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

17

1/318

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

19

1/316

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

21

1/314

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej oraz Lipowej

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej oraz Lipowej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Brzozowej oraz Lipowej

2

1/311

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

4

20-lut

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

6

1/305

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

8

1/303

  Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

10

1/301

Zawiesić Nr domu w widocznym miejscu,  Brak skrzynki na listy,

Zawiesić Nr domu w widocznym miejscu,  Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

12

1/286

 Brak skrzynki na listy, Usunięto 66 %

 Brak skrzynki na listy,

 Brak skrzynki na listy,

14

1/299

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

 

Kontrola   Al. Różana                  

 

 

nr domu nowy

Nr  geodezyjny nowy

UWAGI 30.08.2022r

 

 

UWAGI 18.09.2022r

 

 

UWAGI 22.10.2022r

1

1/113

 Wykosić teren przyległy Al. Różana, droga główna

 Wykosić teren przyległy Al. Różana, droga główna

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

3

1/447

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy, zdjąć nr geodezyjny 112 nieaktualny

5

1/445

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

7

1/443

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

9

1/440

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Zdjąć nr geodezyjny 109 nieaktualny

11

1/438

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

13

1/436

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

15

1/434

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy, zdjąć stary nr domu

17

1/432

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

19

1/430

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy oraz działkę

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy oraz działkę

Brak skrzynki na listy

21

1/428

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy oraz działkę

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy oraz działkę

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy oraz działkę

23

1/426

Zdjąć stary Nr domu, Wykosić teren przyległy oraz działkę ; Usunięto 50 %

Zdjąć stary Nr domu, Wykosić teren przyległy oraz działkę

Zdjąć stary nr domu, Wykosić teren przyległy oraz działkę

25

1/424

 Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy, Zdjąć stary nr domu, zdjąć stary nr geodezyjny 101 nieaktualny

27

1/422

 Usunięto – Dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

29

1/420

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

31

1/418

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

33

1/416

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

35

1/414

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

2

1/410

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Stara tablica na budynku Al. Różana -wymienić na właściwą.

4

1/408

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

6

1/406

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

8

1/404

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

10

1/402

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

12

1/400

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

14

1/398

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

16

1/396

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

18

1/394

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

20

1/392

Brak nowego Nr domku,  Brak skrzynki na listy ; Usunięto 33 %

Brak nowego Nr domku,  Brak skrzynki na listy

Brak nowego Nr domku,  Brak skrzynki na listy

22

1/390

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy ; Wykosić teren przyległy oraz działkę

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy ; Wykosić teren przyległy oraz działkę

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy ; Wykosić teren przyległy oraz działkę

24

1/388

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

26

1/386

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy ; Wykosić teren przyległy oraz działkę

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy ; Wykosić teren przyległy oraz działkę

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy ; Wykosić teren przyległy oraz działkę

28

1/384

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

     

 

Kontrola   Al. Kasztanowej

nr domu nowy

Nr  geodezyjny nowy

UWAGI – 28.08.2022r

 

 

UWAGI – 18.09.2022r

 

 

UWAGI – 22.10.2022r

3

1/295

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

5

1/293

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

7

1/291

 Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

 

 Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

 

Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

9

1/289

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

13

1/284

 Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

 Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

4

1/279

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

6

1/277

 Usunięto – Dziękujemy

 

Opisać skrzynkę na listy nr 6 ; nr 8

 

Opisać skrzynkę na listy nr 6 ; nr 8

8

1/275

 Zdjąć stary nr działki; założyć nowy nr działki ; Usunięto 50%

 

Zdjąć stary nr działki; założyć nowy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

10

1/273

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Garaż Zarządu

 Uporządkować teren

Uporządkować teren

 

 

Ogłoszenie

 

 

Kontrola  Al. Słoneczna

nr domu nowy

Nr  geodezyjny nowy

Uwagi  17.08.2022r

 

 

Uwagi  21.09.2022r

 

 

Uwagi  19.10.2022r

1

1/523

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

3

1/521

Brak skrzynki na listy, Usunięto 75 %

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

5

1/519

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

7

1/519

Usunięto 100 %

Opisać skrzynkę na listy nr 5 ; nr 7

Opisać skrzynkę na listy nr 5 ; nr 7

9

1/517

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

11

1/515

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

13

1/513

Usunięto 100 %

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

13 A

1/157

Brak nowego Nr domu,

Brak nowego Nr domu,

Stary nr, Brak nowego Nr domu, Brak skrzynki na listy

13 B

1/158

Brak nowego Nr domu,

Brak nowego Nr domu,

Stary nr, Brak nowego Nr domu, Opisać skrzynkę nr 13 B, 13 C

13 C

1/158

Brak nowego Nr domu,

Brak nowego Nr domu,

Stary nr, Brak nowego Nr domu

17

1/509

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

17 A

1/154

 Nie zagospodarowana

 Nie zagospodarowana

Brak nr działki – zagospodarować

17 B

1/155

 Nie zagospodarowana

 Nie zagospodarowana

Brak nr działki – zagospodarować

17 C

1/156

 Nie zagospodarowana

 Nie zagospodarowana

Brak nr działki – zagospodarować

19

1/507

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wyciąć tuję; Usunięto 25 %

Stary nr ;Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wyciąć tuję

Stary nr ;Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wyciąć tuję

21

1/505

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

23

1/503

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Usunięto 33 %

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

25

1/501

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

27

1/499

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

29

1/497

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

31

1/495

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

33

1/493

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

35

1/491

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

37

1/489

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy

39

1/487

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

2

1/485

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

4

1/483

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej, Obciąć tuję; Usunięto 25 %

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej, Obciąć tuję

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna, Obciąć tuję

6

1/481

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

8

1/479

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

10

1/477

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy

12

1/475

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej ; Usunięto 33 %

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

16

1/473

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

18

1/471

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

20

1/469

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

 

 

 

 

22

1/467

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Usunięto 33 %

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy,

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy,

24

1/465

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ;Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ;Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

26

1/463

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej; Usunięto 66 %

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

28

1/461

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy

30

1/459

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej ; Usunięto 25 %

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Uporządkować teren przyległy Al. Słoneczna

32

1/457

Brak nowego Nr domu,  Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

34

1/455

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

36

1/453

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

38

1/451

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

40

1/578

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

42

1/449

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Ogłoszenie

Kontrola Al. Lipowa

nr domu nowy

Nr  geodezyjny nowy

 

 

UWAGI  – 26.08.2022r

 

 

UWAGI  – 18.09.2022r

 

 

UWAGI  – 18.09.2022r

1

1/263

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

3

1/265

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

5

1/267

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

7

1/269

Zdjąć stary Nr domu, Założyć nowy Nr domu, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Zdjąć stary Nr domu, Założyć nowy Nr domu, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren

przyległy Al. Lipowej

Zdjąć stary Nr domu, Założyć nowy Nr domu, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

*1 A

*1/18

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Usunięto 50 %

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy

*3 A

*1/19

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

*5 A

*1/20

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

*7 A

*1/21

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

Brak skrzynki na listy

9

1/281

 Brak skrzynki na listy, Usunięto 50 %

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

2

*1/6

 Wykosić teren przyległy Al. Lipowej; Usunięto 50 %

Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

4

*1/7

 Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

6

*1/8

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

8

1/261

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al.  Lipowa

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al.  Lipowa

Wykosić teren przyległy Al.  Lipowa

10

1/259

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki,  Wykosić teren przyległy Al. Lipowa na całej długości działki

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki,  Wykosić teren przyległy Al. Lipowa na całej długości działki

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki,  Wykosić teren przyległy Al. Lipowa na całej długości działki

12

1/257

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

14

1/253

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al.  Lipowa; Usunięto 25 %

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al.  Lipowa

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al.  Lipowa

16

1/251

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

18

1/587

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

18 A

1/586

 

Przystąpić do zagospodarowania działki

 

Przystąpić do zagospodarowania działki

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy

 

Ogłoszenie

 

Kontrola Aleja Rybacka                                                 

 

                            Nr domu nowy

 

 

Nr geod. nowy

 

UWAGI  – 23.08.2022r

 

 

 

UWAGI  – 18.09.2022r

 

 

 

UWAGI  – 18.10.2022r

1

1/541

 Brak skrzynki na listy;  Usunięto 50 %

 

Brak skrzynki na listy; 

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

3

*1/17

 Brak nowego Nr działki; Brak skrzynki na listy;  wykosić teren przyległy do działki Al. Rybacka

Brak nowego Nr działki; Brak skrzynki na listy;  wykosić teren przyległy do działki Al. Rybacka

Brak nowego Nr działki; Brak skrzynki na listy;  wykosić teren przyległy do działki Al. Rybacka

5

1/271

 Brak nowego Nr działki; Brak skrzynki na listy;  wykosić teren przyległy do działki Al. Rybacka

Brak nowego Nr działki; Brak skrzynki na listy;  wykosić teren przyległy do działki Al. Rybacka

Brak nowego Nr działki; Brak skrzynki na listy;  wykosić teren przyległy do działki Al. Rybacka

2

1/412

 wykosić teren przyległy do działki Al. Rybacka oraz Różana

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

4

1/380

 wykosić teren przyległy do działki Al. Rybacka

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

1/382

 wykosić teren przyległy do działki Al. Różana

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Ogłoszenie

 

 

 

     

Linin 06.10.2022r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

I – Grupa

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

 

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

31

1/293

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

20

*20/2

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

40

1/311

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

144

1/505

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

93

1/408

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

127

1/473

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

8

146

1/509

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

9

25

1/279

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

10

68

1/364

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

11

105

1/432

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

133

1/485

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

13

141

1/499

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

14

60

1/351

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

15

24

1/277

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

********

16

30

1/291

Starostwo wykonało wycenę gruntu

Budynek postawiony legalnie

********

II – Grupa               

 

 

1

86

1/394

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

137

1/491

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

150

1/517

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

9

1/257

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

49

1/330

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

100

1/422

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

96

1/414

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

8

117

1/453

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

9

125

1/469

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

10

101

1/424

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

Inny Architekt

11

58

1/347

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

113

1/113

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

13

126

1/471

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

***********

14

37

1/305

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

15

110

1/443

Wycena w trakcie wyliczania

Budynek postawiony legalnie

***********

16

x

1/203

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

Nagietek

     

III – Grupa               

   

1

28

1/286

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

2

115

1/578

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

3

135

1/487

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

4

116

1/451

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

83

1/388

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

IV – Grupa

   

3

79, 80

1,380;1/382

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

151

1/519

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

1 budynek

6

109

1/440

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą  19.03.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą  19.03.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

 Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

4

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

3

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

7

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

2

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

4

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

108

1/438

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

67

1/362

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

11

1/261

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

75

1/568

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

3

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

4

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

5

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

6

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

8

32

1/295

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

29

1/289

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

120

1/459

sam Wniosek

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

13

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

14

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

15

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

124

1/467

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

Budynki 5 szt – dodatkowe