Zarząd

Ogłoszenie 15.12.2020

Szanowni Dzierżawcy

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”, stosując się do przepisów dotyczących pandemii, informuje, że w obecnej chwili Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze nie może się odbyć.

Termin zebrania zostanie ustalony niezwłocznie po odwołaniu przepisów rządowych dotyczących epidemii Covid-19 i związanych z nimi ograniczeniami.
Jednocześnie informujemy, że w sprawach wyjątkowych i bardzo pilnych, wymagających niezwłocznego rozpatrzenia, istnieje możliwość zgłaszania ich w formie pisemnej.
Zarząd dołoży wszelkich starań aby udzielić na nie, w miarę swych możliwości, wyczerpujących odpowiedzi.

Dziękujemy za uwagę i zrozumienie.

ZARZĄD
15.12.2020r

Nr konta

Konto Stowarzyszenia”Wspólnota Rzeki Czarnej ” Nr 48 1240 6377 1111 0000 4752 3689 .