Ogłoszenie

PILNE ZAWIADOMIENIE!!

        W dniu 26.05.2023 r drogą elektroniczną wpłynęły do Zarządu Stowarzyszenia „Nad Rzeką Czarną” cztery faktury korygujące zużycie  energii elektrycznej za okres od 01.01-30.04.2023 r. Łączna suma do zapłaty wynosi 17141,22 zł., którą zmuszeni jesteśmy zapłacić do dnia 05.06.2023 r.

        W przypadku nie wywiązania się ze zobowiązania Zakład Energetyczny przestanie dostarczać nam prąd.

        W związku z powyższym, iż Zakład Energetyki podwyższył  opłaty, stawka za jeden kilowat energii wynosi 1,33 zł.

Proszę o indywidualne przeliczenie zużycia prądu i dokonanie jak najszybsze wpłaty na dotychczasowe konto naszego stowarzyszenia.

 

                                                                                                       Z-ca Prezesa Stowarzyszenia

                                                                                                                                      „Nd Rzeką Czarną”

 

                                                                                                                                        Sławomir STRÓŻ