Ogłoszenie

Na wniosek Komisji Rewizyjnej w pełnym składzie Zarząd  Stowarzyszenia Wspólnota Rzeki Czarnej zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 04 czerwca 2023, w sali Ośrodka Kultury przy ulicy J.Białka 9 w Górze Kalwarii  w pierwszym terminie o godzinie 14’00 , w drugim terminie o godzinie  14′ 30.
 
Porządek Zgromadzenia 
1-Otwarcie zebrania
2-Sprawozdanie p. Prezes
3-sprawozdanie p. Skarbnika
4-Omówienie procesu wykupu działek
5-Omówienie postępu prac związanych z podłączeniem energii elektrycznej  przez PGE
6-Wybory władz Stowarzyszenia 
7-Wolne wnioski i dyskusja 
8-Zakończenie     
 
                                                             Za  Zarząd 
                                                            Anna Haska
                                                              ( Prezes )