Ogłoszenie

Ogłoszenie Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu części nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, dz. 1/509, 1/351, 1/364, 1/273, 1/505, 1/279, 1/499, 1/277, 1/311, 1/432, 1/293, 1/485, 1/473, 1/408, 20/2, 1/291, 1/388, 1/453, 1/469, 1/578, 1/491, 1/471, 1/451, 1/203, 1/487, 1/305 obr Linin II, gm. Góra Kalwaria

Link do strony 

Z A W I A D O M I E N I E

 

Nawiązując do ogłoszenia Starosty Piaseczyńskiego w sprawie sporządzenia wykazu cz. nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej, zwracam się z prośbą o kontakt z przedstawicielem starosty p. Marcinem Antosiewiczem telefoniczny 22 756-62-54 wew. 144 osoby zainteresowanej i przygotowanej finansowo do wykupu.

W/W informacja pozwoli przedstawicielowi starostwa przygotować dokumenty do notariusza w celu finalizacji dzierżawionego gruntu.

 

Z-ca Prezesa Stowarzyszenia

        „Nad Rzeka Czarną”

 

             Sławomir Stróż