Ogłoszenie

A  P  E  L

 

Zarząd Stowarzyszenia „Nad Czarną” zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich dzierżawców, którzy otrzymali legalizację swoich budynków z PINB w Piasecznie, o poinformowanie dowolnego członka zarządu o takim zakończeniu procesu legalizacji.

Informacja taka jest istotna w dalszych działaniach zarządu w procesie wykupu dzierżawionych gruntów. Reprezentując większą grupę dzierżawców nasz głoś w rozmowach z Wojewodą Mazowieckim lub Starostą Piaseczyńskim „jest bardziej słyszalny”.

W związku z powyższym po otrzymaniu legalizacji, prosimy o podzielenie się z zarządem stowarzyszenia o procesie zakończenia legalizacji.

Jednocześnie chcemy poinformować, że każdy kto otrzymał legalizację, a ubiega się o wykup dzierżawionej działki powinien napisać do starosty Piaseczyńskiego prośbę o wykup gruntu, załączając ksero legalizacji budynku.

Ponadto, jeżeli budynek zmienił charakter z letniskowego na mieszkalny, należy udać się z dokumentami legalizacji do pokoju numer trzy w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria. Zmiana taka spowoduje niższe opłaty roczne za budynek.