Ogłoszenie

DO INFORMACJI DZIERŻAWCÓW DZIAŁEK KTÓRZY

NIE ODEBRALI I NIE WYWIESILI AKTUALNYCH NR

BUDYNKOW -DZIAŁEK  ART.64 KW

Lp

nr działki

 

posesja

Słoneczna

1

1

 

dom

2

13 A

 

dom

3

13 B

 

dom

4

13 C

 

dom

5

17 A

 

działka

6

17 B

 

działka

7

17 C

 

działka

8

19

 

dom

9

6

 

działka

10

8

 

dom

11

24

 

dom

12

32

 

dom

Rózana

13

21

 

działka

14

20

 

dom

15

22

 

działka

16

26

 

działka

Sosnowa

17

11

 

dom

18

4

 

dom

Brzozowa

19

9

 

działka

20

21

 

działka

Rybacka

21

3

 

dom

22

5

 

działka

Lipowa

23

5

 

działka

24

7

 

dom

25

10

 

dom

26

14

 

działka

Nr nie odebrane posiada Pan Hańczuk

Al. Słoneczna 21  tel. 608 046 268

Obecny na działce codziennie w godz. 10,00 do 13,00

Art. 64. § 1Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.