Ogłoszenie

ZAPOTRZEBOWANIE

31.10.2022r

Proszę wykonać rysunki techniczne dla tych działek  liczone po 320,00 zł x 5 = 1600zł

       

Wpłata

data wpłaty

1

95

1/412

 

1 500 zł

05.sierpień 2021r

2

77

1/572

po decyzji odwołania

1 250 zł

05.sierpień 2021r

3

43

1/318

 

1 600 zł

październik 2021r

4

34

1/299

 

1 850 zł

listopad 2021r

5

45

1/322

 

1 500 zł

grudzień 2021r

6

149

1/515

 

1 600 zł

grudzień 2021r

7

62

1/355

 

1 600 zł

17.05.2022r

       

10 900 zł

 7 szt

           

Pozostało do wykonania na dzień dzisiejszy

           
         

SKARBNIK