Ogłoszenie

 

 

Kontrola  Al. Słoneczna

nr domu nowy

Nr  geodezyjny nowy

Uwagi  17.08.2022r

 

 

Uwagi  21.09.2022r

 

 

Uwagi  19.10.2022r

1

1/523

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

3

1/521

Brak skrzynki na listy, Usunięto 75 %

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

5

1/519

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

7

1/519

Usunięto 100 %

Opisać skrzynkę na listy nr 5 ; nr 7

Opisać skrzynkę na listy nr 5 ; nr 7

9

1/517

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

11

1/515

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

13

1/513

Usunięto 100 %

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

13 A

1/157

Brak nowego Nr domu,

Brak nowego Nr domu,

Stary nr, Brak nowego Nr domu, Brak skrzynki na listy

13 B

1/158

Brak nowego Nr domu,

Brak nowego Nr domu,

Stary nr, Brak nowego Nr domu, Opisać skrzynkę nr 13 B, 13 C

13 C

1/158

Brak nowego Nr domu,

Brak nowego Nr domu,

Stary nr, Brak nowego Nr domu

17

1/509

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

17 A

1/154

 Nie zagospodarowana

 Nie zagospodarowana

Brak nr działki – zagospodarować

17 B

1/155

 Nie zagospodarowana

 Nie zagospodarowana

Brak nr działki – zagospodarować

17 C

1/156

 Nie zagospodarowana

 Nie zagospodarowana

Brak nr działki – zagospodarować

19

1/507

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wyciąć tuję; Usunięto 25 %

Stary nr ;Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wyciąć tuję

Stary nr ;Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wyciąć tuję

21

1/505

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

23

1/503

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Usunięto 33 %

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

25

1/501

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

27

1/499

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

29

1/497

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

31

1/495

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

33

1/493

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

35

1/491

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

37

1/489

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy

39

1/487

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

2

1/485

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

4

1/483

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej, Obciąć tuję; Usunięto 25 %

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej, Obciąć tuję

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna, Obciąć tuję

6

1/481

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

8

1/479

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

10

1/477

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy

12

1/475

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej ; Usunięto 33 %

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

16

1/473

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

18

1/471

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

20

1/469

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

 

 

 

 

22

1/467

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Usunięto 33 %

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy,

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy,

24

1/465

Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ;Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ;Brak nowego Nr domu,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

26

1/463

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej; Usunięto 66 %

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

28

1/461

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy

30

1/459

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej ; Usunięto 25 %

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Uporządkować teren przyległy Al. Słoneczna

32

1/457

Brak nowego Nr domu,  Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Stary nr ; Brak nowego Nr domu,  Wykosić teren przyległy Al. Słoneczna

34

1/455

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Wykosić teren przyległy Al. Słonecznej

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

36

1/453

Brak skrzynki na listy,

Brak skrzynki na listy,

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

38

1/451

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

40

1/578

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

42

1/449

Usunięto 100 %

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy