Ogłoszenie

 

 

 

     

Linin 06.10.2022r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

I – Grupa

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

 

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

31

1/293

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

20

*20/2

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

40

1/311

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

144

1/505

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

93

1/408

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

127

1/473

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

8

146

1/509

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

9

25

1/279

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

10

68

1/364

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

11

105

1/432

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

133

1/485

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

13

141

1/499

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

14

60

1/351

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

15

24

1/277

Starostwo wykonało wycenę gruntu

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

********

16

30

1/291

Starostwo wykonało wycenę gruntu

Budynek postawiony legalnie

********

II – Grupa               

 

 

1

86

1/394

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

137

1/491

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

150

1/517

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

9

1/257

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

49

1/330

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

100

1/422

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

96

1/414

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

8

117

1/453

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

9

125

1/469

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

10

101

1/424

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

Inny Architekt

11

58

1/347

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

113

1/113

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

13

126

1/471

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

***********

14

37

1/305

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

15

110

1/443

Wycena w trakcie wyliczania

Budynek postawiony legalnie

***********

16

x

1/203

Wycena w trakcie wyliczania

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

Nagietek

     

III – Grupa               

   

1

28

1/286

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

2

115

1/578

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

3

135

1/487

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

4

116

1/451

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

83

1/388

Starostwo wybrało wyceniającego

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***********

IV – Grupa

   

3

79, 80

1,380;1/382

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

12

151

1/519

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

1 budynek

6

109

1/440

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą  19.03.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą  19.03.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

 Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

4

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą  08.04.2021r

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

3

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

7

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

2

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

4

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

  Rysunki techniczne wykonuje samodzielnie

Architekt

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

108

1/438

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

67

1/362

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

11

1/261

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

75

1/568

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

3

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

4

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

5

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

6

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

8

32

1/295

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

29

1/289

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

120

1/459

sam Wniosek

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

13

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

14

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

15

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

124

1/467

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

Budynki 5 szt – dodatkowe