Ogłoszenie

Kontrola      Al. Sosnowa                                                                               

Lp

Nr  geodezyjny stary

Nr  geodezyjny nowy

nr domu nowy

UWAGI  – 29.08.2022r

 

 

UWAGI  – 18.09.2022r

1

77

1/572

3

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

2

76

1/570

5

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

3

76

1/570

7

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

4

75

1/568

9

 Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

5

74

1/376

11

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak    skrzynki na listy; wyciąć krzaki przy budce elektrycznej; obciąć gałąź sosny

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak    skrzynki na listy; wyciąć krzaki przy budce elektrycznej; obciąć gałąź sosny

6

73

1/374

13

 Brak skrzynki na listy; Obciąć gałąź brzozy

 Brak skrzynki na listy; Obciąć gałąź brzozy

7

72

1/372

15

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

8

71

1/370

17

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

9

70

1/368

19

  Brak skrzynki na listy

 Brak skrzynki na listy

10

69

1/366

21

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

11

68

1/364

23

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

12

67

1/362

25

 Zdjąć stary nr budynku; Usunięto 50 %

 

Zdjąć stary nr budynku

13

64

1/359

2

 Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy

14

63

1/357

4

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak skrzynki na listy;  obciąć gałęzie przerastające na Al. Sosnową.

Zdjąć stary nr budynku; Założyć nowy nr budynku; Brak skrzynki na listy;  obciąć gałęzie przerastające na Al. Sosnową.

15

62

1/355

6

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej

16

61

1/353

8

 Brak skrzynki na listy ; Usunięto 66 %

 

Brak skrzynki na listy

17

60

1/351

10

 Brak skrzynki na listy

 

Brak skrzynki na listy

18

59

1/349

12

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej ; przyciąć gałęzie

Brak skrzynki na listy; wykosić teren przyległy Al. Sosnowej ; przyciąć gałęzie

19

58

1/347

14

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

20

57

1/345

16

Obciąć gałęzie i topole – przechylone na Al. Sosnową

Obciąć gałęzie i topole – przechylone na Al. Sosnową

21

56

1/343

18

Brak skrzynki na listy; przyciąć gałęzie

Brak skrzynki na listy; przyciąć gałęzie

22

55

1/341

20

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

23

54

1/339

22

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

24

53

1/337

24

Brak skrzynki na listy; Wykosić Al. Sosnową oraz Al. Lipową należy do działki; Obciąć gałęzie.

Brak skrzynki na listy; Wykosić Al. Sosnową oraz Al. Lipową należy do działki; Obciąć gałęzie.