Ogłoszenie

 

KONTROLA  ALEI   LIPOWEJ                                 

 

Lp

Nr  geodezyjny stary

Nr  geodezyjny nowy

nr domu nowy

UWAGI  – 26.08.2022r

 

 

UWAGI  – 18.09.2022r

 

1

12

1/263

1

Brak skrzynki na listy

Brak skrzynki na listy

 

2

13

1/265

3

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

3

14

1/267

5

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

4

15

1/269

7

Zdjąć stary Nr domu, Założyć nowy Nr domu, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren

przyległy Al. Lipowej

Zdjąć stary Nr domu, Założyć nowy Nr domu, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren

przyległy Al. Lipowej

 

5

18

*1/18

*1 A

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Usunięto 50 %

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy

 

6

19

*1/19

*3 A

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 

7

*1/20

*1/20

*5 A

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 

8

21

*1/21

*7 A

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy

 

9

26

1/281

9

 Brak skrzynki na listy, Usunięto 50 %

Brak skrzynki na listy,

 

10

6

*1/6

2

 Wykosić teren przyległy Al. Lipowej; Usunięto 50 %

 

Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

11

7

*1/7

4

 Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

12

8

*1/8

6

 Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

13

11

1/261

8

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren

przyległy Al.  Lipowa

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren

przyległy Al.  Lipowa

 

14

10

1/259

10

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki,  Wykosić teren przyległy Al. Lipowa na całej

długości działki

Zdjąć stary Nr działki, Założyć nowy Nr działki,  Wykosić teren przyległy Al. Lipowa na całej

długości działki

 

15

9

1/257

12

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

16

4

1/253

14

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al.  Lipowa; Usunięto 25 %

Założyć nowy Nr działki, Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al.  Lipowa

 

17

3

1/251

16

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

18

2

1/587

18

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

Brak nowego Nr działki,  Brak skrzynki na listy, Wykosić teren przyległy Al. Lipowej

 

19

x

1/586

18 A

 Przystąpić do zagospodarowania działki

 

Przystąpić do zagospodarowania działki