Ogłoszenie

 

 

Kontrola Al. Kasztanowej                                                     

                                             

 

Lp

Nr  geodezyjny stary

Nr  geodezyjny nowy

nr domu nowy

UWAGI – 28.08.2022r

 

 

UWAGI – 18.09.2022r

1

32

1/295

3

 Usunięto – Dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

2

31

1/293

5

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

3

30

1/291

7

 Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

 

 Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

4

29

1/289

9

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

5

27

1/284

13

 Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

 Brak skrzynki na listy; wykosić teren Al. Kasztanowa

6

25

1/279

4

 Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

7

24

1/277

6

 Usunięto – Dziękujemy

 

Opisać skrzynkę na listy nr 6 ; nr 8

8

23

1/275

8

 Zdjąć stary nr działki; założyć nowy nr działki ; Usunięto 50%

 

Zdjąć stary nr działki; założyć nowy nr działki

9

22

1/273

10

  Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 

Bez Uwag  – Bardzo dziękujemy

 10

Garaż – Zarządu

 Uporządkować teren

Uporządkować teren