Ogłoszenie

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Szanowni Państwo, dzierżawcy- członkowie Stowarzyszenia „Wspólnota Rzeki Czarnej”

 

Minęło dwa lata od podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia decyzji w sprawie udzielenia pomocy właścicielom budynków postawionym ponad 20 lat temu, nielegalnie (w świetle prawa) na dzierżawionym gruncie. 

 

Przez ten czas Zarząd wspomagał, nadzorował oraz organizował legalizacje budynków osobom, które przystąpiły do procesu zalegalizowania – zgodnie z Ustawa o Gospodarce Nieruchomościami.

 

Każdy właściciel budynku był wielokrotnie informowany i zdawał sobie sprawę, że stroną w całym przebiegu legalizacji w Powiatowym Inspektoracie Budownictwa w Piasecznie jest  on sam.

 

W związku z tym, wszelkie decyzje związane z legalizacją budynku spoczywają tylko i wyłącznie po jego stronie. 

Jest to oczywiste, ale niektórzy nie rozumieją lub nie przyjmują do wiadomości, że to one są  odpowiedzialne w całym procesie legalizacji w PIB Piaseczno i na nich spoczywa ten obowiązek.  

 

Nadmieniamy wiec ponownie, ze Zarząd Stowarzyszenia był jedynie pośrednikiem wspomagającym w procesie zalegalizowania budynków oraz wykupu dzierżawionego gruntu na własność, a NIE BYL STRONĄ.

 

W związku z tym, podjęliśmy decyzje o zakończeniu wspomagania legalizacji budynków. Żadne środki finansowe dotyczące tego procesu nie będą przyjmowane

od dnia 20 czerwca 2022 roku.

 

Dzierżawcy, którzy nie posiadają pełnej dokumentacji legalizacji załatwiają ja sobie samodzielnie.

 

 Dziękujemy za uwagę – ZARZĄD.