Ogłoszenie

     

Linin12.06.2022r

Wykaz budynków złożonych do legalizacji

           

I – Grupa               19.03.2021r

   

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

Otrzymał właściciel

Uwagi

1

22

1/273

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

31

1/293

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

20

*20/2

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

40

1/311

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

81

1/384

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

93

1/408

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

98

1/418

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

144

1/505

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

II – Grupa                08.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

71

1/370

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

2

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

76

1/570

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

86

1/394

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

92

1/406

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

94

1/410

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

99

1/420

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

8

116

1/451

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

127

1/473

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

10

146

1/509

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

III – Grupa               20.04.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

37

1/305

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

72

1/372

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

79, 80

1,380;1/382

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

88

1/398

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

89

1/400

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

129

1/477

dokumentacja zgodna z ustawą

  pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

137

1/491

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

140

1/497

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

9

150

1/517

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

10

118

1/455

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

IV – Grupa  20.05.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

9

1/257

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

2

10

1/259

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

3

68

1/364

Inny Architekt

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

4

25

1/279

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

5

49

1/330

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

50

1/332

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

7

62

1/355

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

8

105

1/432

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

9

119

1/457

dokumentacja zgodna z ustawą

 

Architekt

10

133

1/485

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

V – Grupa   25.06.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

7

1// 7

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

108

1/438

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

67

1/362

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

11

1/261

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

83

1/388

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

100

1/422

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

7

109

1/440

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

8

141

1/499

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

9

34

1/299

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

60

1/351

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

VI – Grupa      05.07.2021r

 

 

Lp.

nr działki stary

nr działki nowy

Złożono do PINB

 

 

1

149

1/515

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

58

1/347

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

3

96

1/414

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

117

1/453

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

5

112

1/447

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

6

61

1/353

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

125

1/469

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

 

8

75

1/568

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

9

153

1/523

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

111

1/445

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VII – Grupa   12.07.2021r

 

1

43

1/318

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

2

46

1/324

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

3

45

1/322

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

4

136

1/489

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

145

1/507

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

VIII – Grupa 19.07.2021r

 

1

128

1/475

sam Wniosek

dokumentacja czeka nie odebrana

właściciel

2

151

1/519

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

1 budynek

3

28

1/286

dokumentacja zgodna z ustawą

pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

56

1/343

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

5

69

1/366

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

 właściciel

6

57

1/345

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

7

135

1/487

 

BUDYNEK  ZALEGALIZOWANY

***

8

97

1/416

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

132

1/483

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

10

32

1/295

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

11

29

1/289

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

120

1/459

sam Wniosek

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

158

1/158

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

14

158

j.w.

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

15

6

*1/6

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

53

1/337

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

17

35

1/301

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

IX – Grupa 26.07.2021r

 

1

73

1/374

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

2

101

1/424

Inny Architekt

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

3

113

1/113

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

114

1/449

sam Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

5

115

1/578

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

6

106

1/434

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

7

87

1/396

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

8

157

1/157

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

9

102

1/426

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

10

152

1/521

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

11

63

1/357

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

12

95

1/412

Wniosek – budynek do naprawy

 dokumentacja zgodna z ustawą

właściciel

13

123

1/465

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

14

54

1/339

dokumentacja zgodna z ustawą 

 

właściciel

15

77

1/572

Wniosek

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

16

121

1/461

Wniosek – budynek do naprawy

dokumentacja zgodna z ustawą 

właściciel

Razem 96 budynków na UMOWĘ

1

44

1/320

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

2

90

1/402

Dokumentacja wykonywana

 

właściciel

3

74

1/376

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

4

126

1/471

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

5

24

1/277

 

BUDYNEK ZALEGALIZOWANY

 

6

124

1/467

dokumentacja zgodna z ustawą

 pełna dokumentacja z rys. tech.

właściciel

Budynki 6 szt – dodatkowe