Ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości  +  energia elektryczna w miesiącu –
 maj     2022r                                    04.05.2022r
Lp Działka Nr geodezyjny stary nr domu stary Działka Nr geodezyjny nowy             nr domu nowy składka członkowska za 2022r 31.03.2022r Opłata przesyłowa do 31.01.2022r Ilość KW do opłacenia do zapłacenia  zł W tym odsetki  UWAGI
Aleja Słoneczna          
1 153 147 1/523 1     426 298,44 zł kwiecień
2 158 141 1/158 13 B     369 254,61 zł  
3 155 143 1/155 17 B 70     70,00 zł  
4 145 165 1/507 19     70 57,30 zł marzec, kwiecień
5 133 148 1/485 2     176 121,44 zł  
6 127 162 1/473 16     305 210,45 zł  
7 124 168 1/467 22 20     20,00 zł  
8 123 170 1/465 24     18 12,42 zł  
9 120 176 1/459 30     155 106,95 zł  
Aleja Różana          
10 103 220 1/428 21 730     730,00 zł USUNIĘTY
11 86 217 1/394 18     51 35,19 zł  
12 81 207 1/384 28     37 25,53 zł  
Aleja Sosnowa          
13 77 238 1/572 3     508 350,52 zł  
14 69 256 1/366 21     78 53,82 zł  
15 56 255 1/343 18 70 60   130,00 zł energia do odcięcia
16 53 261 1/337 24     18 12,42 zł  
Aleja Brzozowa          
17 49 284 1/330 5     14 9,66 zł  
18 46 278 1/324 11 70 60   130,00 zł energia do odcięcia
19 42 270 1/316 19     790 545,10 zł  
20 40 283 1/311 2     110 75,90 zł  
21 35 273 1/301 10     16 11,04 zł  
22 28 269 1/299 14     4 2,76 zł  
Aleja Kasztanowa          
23 30 291 1/291 7     34 23,46 zł  
Aleja Rybacka          
24 16 189 1/271 5     549 378,81 zł  
25 95 204 1/412 2     35 24,15 zł  
Aleja Lipowa          
26 15 198 1/269 7 70 60   130,00 zł energia do odcięcia
27 6 199 ,1/6 2     177    
28 3 265 1/251 16 70     70,00 zł  
Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni 4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu marzec, 
kwiecień
liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej! Banki i poczta często opóźniają 
płatności.   1KW = 0,69 zł
Termin płatności od 01.05.2022r do 25.05.2022r.
Do odcięcia mają jeszcze szanse gdy wpłata wpłynie do 06.05.2022r