ogłoszenie

                                          Z A W I A D O M I E N I E

 

                                              Szanowni Państwo

 

      W związku z tym, że Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

nareszcie rozpoczął legalizację budynków, a także z postępem prac zmierzających do wykupu działek 

 

   – Zarząd podjął decyzję o rozdzieleniu prac nadzoru nad ich przebiegiem

 

Wszelkie sprawy dotyczące legalizacji budynków będą prowadzić od dnia 24-01-2022

 

Pan Ryszard Oliszewski       tel. 514 831 737

 

oraz Pani Dorota Stańczak – tel. 698 683 747

 

Wszelkie pytania i sprawy prosimy kierować do tych osób.

 

 

                                                                                          ZARZĄD