ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu –      Styczeń    2022r            03.01.2022r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

zaległa

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

1

120

 

234

 

 

161,28 zł

grudzień

 

2

123

 

18

 

 

12,06 zł

 

 

3

127

 

436

 

 

292,12 zł

 

 

4

145

 

84

 

 

60,78 zł

grudzień

 

5

153

 

80

 

 

53,60 zł

 

 

6

158

 

302

 

 

202,34 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

7

81

 

20

 

 

13,40 zł

 

 

8

86

 

129

 

 

86,43 zł

 

 

9

87

 

13

 

 

8,71 zł

 

 

10

89

 

111

 

 

74,37 zł

 

 

11

90

 

11

 

 

7,37 zł

 

 

12

95

 

15

 

 

10,05 zł

 

 

13

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

14

107

 

107

 

 

71,69 zł

 

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

15

53

 

30

 

 

20,10 zł

 

 

16

54

 

182

 

 

121,94 zł

 

 

17

62

 

8

 

 

5,36 zł

 

 

18

69

 

197

 

 

136,49 zł

grudzień

 

19

75

 

6

 

 

4,02 zł

 

 

20

77

 

237

 

 

158,79 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

21

35

 

3

 

 

2,01 zł

 

 

22

40

 

22

 

 

14,74 zł

 

 

23

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

24

42

 

1376

 

 

932,90 zł

Grudzień ( 9 +1,98 )

 

25

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

26

28

 

4

 

 

2,68 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

27

6

 

71

 

 

47,57 zł

 

 

28

16

 

1249

 

 

841,33 zł

grudzień

 

                   

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu Grudzień 2021r

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.01.2022r  do 25.01.2022r.     1KW = 0,67 zł