ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – listopad   2021r            01.11.2021r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

zaległa

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

1

117

 

58

 

 

38,86 zł

 

 

2

120

 

222

 

 

153,24 zł

Październik

 

3

123

 

56

 

 

37,52 zł

 

 

4

126

 

12

 

 

8,04 zł

 

 

5

127

 

250

 

 

167,50 zł

 

 

6

133

 

70

 

 

46,90 zł

 

 

7

145

 

40

 

 

26,80 zł

 

 

8

153

 

510

 

 

346,20 zł

Październik

 

9

154

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

10

158

 

157

 

 

105,19 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

11

81

 

42

 

 

28,14 zł

 

 

12

87

 

13

 

 

8,71 zł

 

 

13

89

 

134

 

 

89,78 zł

 

 

14

90

 

11

 

 

7,37 zł

 

 

15

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

16

105

 

37

 

 

24,79 zł

 

 

17

107

 

93

 

 

62,31 zł

 

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

18

53

 

18

 

 

12,06 zł

 

 

19

54

 

209

 

 

149,03 zł

Wrzesień, październik

 

20

62

 

18

 

 

12,06 zł

 

 

21

68

 

13

 

 

8,71 zł

 

 

22

69

 

49

 

 

32,83 zł

 

 

23

77

 

1138

 

 

766,96 zł

Październik

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

24

34

 

54

 

 

36,18 zł

 

 

25

35

 

188

 

 

134,96 zł

Wrzesień, październik

 

26

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

27

42

 

645

 

 

436,65 zł

Październik

 

28

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

29

48

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

USUNIĘTY

30

50

 

78

 

 

56,76 zł

Październik

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

31

28

 

4

 

 

2,68 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

32

6

 

291

 

 

199,47 zł

Październik

 

33

16

 

721

 

 

483,07 zł

 

 

                   

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu wrześniu, październiku

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.11.2021r  do 25.11.2021r.     1KW = 0,67 zł