ogłoszenie-energia

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – październik    2021r            05.10.2021r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

zaległa

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

1

117

 

198

 

 

132,66 zł

 

 

2

120

 

255

 

 

175,35 zł

wrzesień

 

3

123

 

42

 

 

28,14 zł

 

 

4

126

 

7

 

 

4,69 zł

 

 

5

127

 

443

 

 

296,81 zł

 

 

6

133

 

152

 

 

101,84 zł

 

 

7

145

 

40

 

 

26,80 zł

 

 

8

153

 

441

 

 

299,97 zł

wrzesień

 

9

154

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

10

158

 

157

 

 

105,19 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

11

81

 

115

 

 

77,05 zł

 

 

12

86

 

44

 

 

29,48 zł

 

 

13

89

 

135

 

 

90,45 zł

 

 

14

90

 

10

 

 

6,70 zł

 

 

15

101

 

3

 

 

2,01 zł

 

 

16

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

17

107

 

103

 

 

69,01 zł

 

 

18

112

 

73

 

 

53,41 zł

wrzesień

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

19

53

 

14

 

 

9,38 zł

 

 

20

54

 

135

 

 

94,95 zł

wrzesień

 

21

62

 

55

 

 

36,85 zł

 

 

22

68

 

11

 

 

7,37 zł

 

 

23

69

 

187

 

 

129,79 zł

wrzesień

 

24

77

 

413

 

 

276,71 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

25

34

 

242

 

 

166,64 zł

wrzesień

 

26

35

 

174

 

 

121,08 zł

wrzesień

 

27

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

28

42

 

312

 

 

209,04 zł

 

 

29

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

30

48

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

USUNIĘTY

31

49

 

34

 

 

22,78 zł

 

 

32

50

 

70

 

 

46,90 zł

 

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

33

28

 

4

 

 

2,68 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

38

6

 

357

 

 

243,69 zł

wrzesień

 

39

16

 

1029

 

 

693,93 zł

wrzesień

 

                   

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu wrzesniu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.10.2021r  do 25.10.2021r.     1KW = 0,67 zł