ogłoszenie -do zapłaty za energię

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – wrzesień   2021r            09.09.2021r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

2021r

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

1

117

 

128

 

 

85,76 zł

 

 

2

120

 

163

 

 

109,21 zł

 

 

3

123

 

26

 

 

17,42 zł

 

 

4

127

 

313

 

 

109,71 zł

 

 

5

133

 

217

 

 

145,39 zł

 

 

6

145

 

39

 

 

26,13 zł

 

 

8

153

 

231

100

 

254,77 zł

DAROWIZNA

Parking

9

154

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

10

155

39,45

 

 

 

39,45 zł

 

 

11

158

 

178

 

 

119,26 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

13

86

 

167

 

 

111,89 zł

 

 

14

89

 

123

 

 

82,41 zł

 

 

15

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

17

112

 

168

 

 

170,06 zł

sierpień

Wpł – 90 zł

18

113

 

46

 

 

30,82 zł

 

 

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

19

53

 

8

 

 

5,36 zł

 

 

20

54

 

50

 

 

33,50 zł

 

 

21

62

 

121

 

 

85,57 zł

sierpień

 

22

68

 

6

 

 

4,02 zł

 

 

23

69

 

108

 

 

72,36 zł

 

 

24

75

 

92

 

 

61,64 zł

 

 

25

77

 

429

 

 

287,43 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

26

34

 

171

 

 

114,57 zł

 

 

27

35

 

150

 

 

100,50 zł

 

 

28

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

29

42

 

155

 

 

103,85 zł

 

Wpł – 100 zł

31

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

32

48

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

USUNIĘTY

33

49

 

130

 

 

87,10 zł

 

 

34

50

 

36

 

 

24,12 zł

 

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

35

22

 

123

 

 

82,41 zł

 

 

36

24

 

148

 

 

99,16 zł

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

38

6

 

209

 

 

140,03 zł

 

 

39

16

 

613

 

 

410,71 zł

 

 

                   

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu sierpniu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.09.2021r  do 25.09.2021r.     1KW = 0,67 zł