Ogłoszenie-Wiadomość

CENY ZIEMI NA DZIAŁKACH OBOK NAS

 

ZARZĄD POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

ogłasza PRZETARGI USTNE NIEOGRANICZONE na sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości Powiatu Piaseczyńskiego położonej w obrębach Aleksandrów i Linin I l gm. Góra Kalwaria

POSZCZEGÓLNE DZIAŁKI BĘDĄ PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:


Przedmiotowa nieruchomość będąca własnością Powiatu Piaseczyńskiego, uregulowana w księdze wieczystej nr WAIl/00016724/6, położona jest w miejscowościach Aleksandrów i Linin gmina Góra Kalwaria, stanowi według ewidencji gruntów i budynków działki nr:

L.p.

Oznaczenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

1

Działka ewid. nr 11038 o pow. 6,7084 ha z obrębu Linin Il gm.

Góra Kalwaria

Działki niezabudowane, niezagospodarowane, nieogrodzone, porośnięte drzewami i krzewami, brak przyłączy, w zasięgu linia elektroenergetyczna średniego napięcia, przewód wodociągowy lokalny.

Dostęp do drogi publicznej:

            działka 1/238 — bezpośredni dostęp poprzez projektowane drogi gminne (KDD), pośredni dojazd drogą gruntową,

            działki 1/241, 67/8, 67/12,

1,680 — bezpośredni dostęp do drogi gminnej, klasy lokalnej — droga gruntowa

            działka 1/581, 67/13 dostęp do drogi publicznej poprzez działki stanowiące utwardzoną drogę wewnętrzną (KDW9), do drogi gminnej, klasy lokalnej — droga gruntowa

ZLI – teren lasu, ZPI teren zieleni urządzonej,

MNEI — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

645.000,00 zł +

VAT

 


32.250,00 zł

2

Działka ewid. nr 1/241 o pow. 11,7196 ha z obrębu Linin Il gm.

Góra Kalwaria

MNU3 — teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

7.300.000,00 zł


365.000,00

3

Działka ewid. nr 1/580 o pow. 0,1129 ha z obrębu Linin Il gm.

Góra Kalwaria

MNE2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

95.000,00 zł


4.750,00 zł

4

Działka ewid. nr 1681 o pow. 0,0485 ha z obrębu Linin Il gm.

Góra Kalwaria

MNE4 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ekstensywnej

35.000,00 zł +

VAT


1.750,00 zł

5

Działka ewid. nr 67/8 o pow. 0,1195 ha z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria

MNUI – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

110.000,00 zł +

VAT


5.500,00 zł

6

Działka ewid. nr 67/12 o pow. 0,0676 ha z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria

65.000,00 zł +

VAT

 

3.250,00 zł

7

Działka ewid. nr 67/13 o pow. 0,8869 ha z obrębu Aleksandrów gm. Góra Kalwaria

720.000,00 zł +

VAT


36.000,00 zł

Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia 11.06.2021 r. do dnia 03.07.2021 r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.