ogłoszenie

ZAWIADOMIENIE – PILNE

Szanowni Państwo, właściciele legalizowanych budynków:

Powiatowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego za partnera do rozmów oraz dostarczanie dokumentów uważa właściciela budynku zgłoszonego we Wniosku do legalizacji a nie ZARZĄD STOWARZYSZENIA.

Dlatego prosimy o zainteresowanie się swoją legalizacją zgłoszonego budynku.

Na stronie internetowej jest wykaz aktualnie zgłoszonych budynków.

Zgłoszenie wniosku

1. Powoduje zarejestrowanie nielegalnie postawionego budynku w Nadzorze Budowlanym. Wniosek ten musi być czytelny i kompletny ze wszystkimi danymi budynku oraz właściciela (li).

Niekompletny wniosek jest odrzucany.

2. Nadanie nr prowadzonej sprawy dla tego budynku.

Każdy właściciel powinien zainteresować się złożonym wnioskiem oraz znać nr sprawy. Następnie skontaktować się z Sekretariatem pod nr 22 777 40 07

i upewnić się czy wniosek jest dobrze wypełniony i zapytać o swój nr sprawy.

Natomiast właściciele budynków, których Architekt złożył dokumentacje do PINB powinni udać się do Urzędu i poprosić o wgląd do tych dokumentów, aby być pewnym złożenia. Ustalić, jakie dokumenty powinny być jeszcze dostarczone, (których brakuje). – PINB ul. Czajewicza 2/4 Piaseczno (3 piętro).

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wysyła do każdego właściciela POSTANOWIENIE nr XX/2021r, w którym żąda dostarczenia dokumentów w ciągu 60, 90, lub 120 dni. Proszę pilnować tych terminów i jeżeli nie zostaną dostarczone wszystkie wymagane dokumenty, do PINB należy napisać pismo o przedłużenie dostarczenia dokumentów o kolejne 60 dni.

Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie powoduje decyzję rozbiórki budynku wydaną przez PINB tak określił Inspektor.

Jednocześnie informujemy, że Pan Inspektor narzucił wykonanie rysunków technicznych każdego budynku (5 – 7). Rysunek techniczny jest dodatkowym osobistym kosztem dla każdego z nas.

Po zgłoszeniu legalizacji nie możemy się wycofać gdyż spowoduje to decyzję o rozbiórce budynku z dołączoną karą.