ogłoszenie

Do zapłacenia zaległości + energia elektryczna w miesiącu – LIPIEC  2021r            18.07.2021r

 

Lp

 

Działka Nr

geode –

zyjny

stary

 

 

Składka członkowska

2021r

 

Ilość KW

 do

opłacenia

 

 

inne

 

 

Sprząta-

nie

 

Do opłacenia

 

W tym

odsetki

 

 

UWAGI

Aleja I

 

 

 

 

 

 

 

2

120

 

261

 

 

179,37 zł

czerwiec

 

3

123

 

90

 

 

64,80 zł

czerwiec

 

6

145

 

25

 

 

16,75 zł

 

 

 

153

 

 

100

 

100,00 zł

DAROWIZNA

Parking

8

154

210

 

 

 

210,00 zł

 

 

9

155

39,45

 

 

 

39,45 zł

 

 

Aleja II

 

 

 

 

 

 

 

15

90

 

121

 

 

85,57 zł

czerwiec

 

16

95

 

27

 

 

18,09 zł

 

 

17

103

730

 

 

 

730,00 zł

 

USUNIĘTY

Aleja III

 

 

 

 

 

 

 

20

53

30,33

41

 

 

57,80 zł

 

 

21

54

 

217

 

 

145,39 zł

 

 

23

69

 

146

 

 

97,82 zł

 

 

24

77

 

493

 

 

330,31 zł

 

 

Aleja IV

 

 

 

 

 

 

 

25

34

 

4

 

 

2,68 zł

 

 

26

35

 

22

100

 

114,74 zł

DAROWIZNA

Spalony domek

27

40

 

28

 

 

18,76 zł

 

 

28

41

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

29

42

 

336

 

 

229,62 zł

czerwiec

Wpł 100

30

43

 

195

 

 

135,15 zł

czerwiec

 

31

45

 

 

 

15

15,00 zł

 

 

32

48

142,80

 

 

15

157,80 zł

 

USUNIĘTY

33

50

 

50

 

 

33,50 zł

 

 

Aleja V

 

 

 

 

 

 

 

Aleja VI

 

 

 

 

 

 

 

37

3

39,45

 

 

15

54,45 zł

 

 

38

4

39,45

 

 

15

54,45 zł

 

 

39

6

 

96

 

 

64,32 zł

 

 

41

159

 

 

 

5

5,00 zł

 

 

 

Wymienieni „ miesiącami” są obciążeni  4,50 zł za miesiąc  – nie opłacili 50 KW w miesiącu czerwcu

Liczy się data wpływu na nasze konto. Wpłać kilka dni wcześniej!  Banki i poczta często opóźniają płatności.

Termin płatności  od 01.07.2021r  do 25.07.2021r.     1KW = 0,67 zł