ogłoszenie

01.07.2021r

ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Stowarzyszenia „Wspólnoty Rzeki Czarnej” informuje, że zakończył legalizację Budynków dnia 25.05.2021r.

Zebrał pełną dokumentację 96 budynków i przekazał dla Architekta.

Architekt w imieniu dzierżawców składa dokumentację do PINB.

Dokumentacja ta jest zgodna z ustawą o legalizacji.

Dalszą część procedury prowadzi PINB z dzierżawcą indywidualnie – przesyłając pisma oraz dokonując kontroli.

Wykaz działek – zdanych dokumentów do PINB jest na wykazie.

Systematycznie są zdawane kolejne budynki przez Architekta.

 

Jednak PINB – Piaseczno narzuciło wykonanie rysunków technicznych dla każdego budynku ( 5 – 7) w zależności od kondygnacji.

W sprawach legalizacji proszę dzwonić do PINB

Tel. 22 777 40 07 lub 22 750 66 95

 

Do dnia dzisiejszego nie jest zalegalizowany żaden budynek – odpowiedz z PINB – proszę czekać.