ogłoszenie

Linin dnia 04.07.2021r

DECYZJA ZARZĄDU:

Zarząd w dniu 04.07.2021r podjął decyzję wykonania rysunków technicznych przez Architekta.

Zwiększa to nam koszty legalizacji, lecz nie mamy innego wyjścia. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piasecznie żąda pełnej dokumentacji technicznej Budynku. Zarząd posiada wzór zażalenia na podstawie, którego można walczyć z PINB. Ponadto posiada odpowiedz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który mówi, że należy to do właściwego miejscowo organu PINB. Ponadto, jeżeli ktoś posiada innego tańszego wykonawcę rysunków technicznych proszę o informację.

Decyzja należy do Państwa. Zarząd nikogo nie zmusza, ani nie wyznacza wykonawcy.

Skrócona legalizacja to jest tylko w nazwie – wymagają pełnej dokumentacji budynku.