Ogłoszenie

                             PM DOM PROJEKT     LIPOWA6, 05-532 KĄTY [email protected] mob.502 162 036

Kąty, dn. 30.06.2021r.

Do:

Zarząd

Stowarzyszenie

„Wspólnota Rzeki Czarnej

283, Linin, 05-530 Góra Kalwaria

Nr: 30/06/21/01/PM

Dotyczy: Dodatkowa dokumentacja narzucona przez PINB. Legalizacja budynków.

Szanowni Państwo,

Informuję, że w związku z kolejnymi, nowymi wymaganiami postawionymi przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie, koniecznym będzie Aneksowanie naszej Umowy o wykonanie szczegółowych rysunków architektonicznych. Dokumentacja rysunkowa wg. przekazanej nam informacji ma stanowić integralną część opracowania dotyczącego legalizacji każdego z budynków i będą się na nią składać rys j.n.:

1)    Zwymiarowane i opisane rzuty każdej kondygnacji w tym poddaszy

2)   

 
 


Charakterystyczne przekroje przez budynek z odniesieniem do rzędnych poziomu terenu 3) Widok każdej elewacji

 

Koszt wykonania każdego rysunku (maksymalnie w formacie A3) wynosi 250zł/szt.

Do pisma dołączam przykładowe opracowanie budynku parterowego w łącznej ilości 5 rysunków x 250zł co daje nam razem koszt 1250zł.

Wobec powyższych informacji, proszę o akceptację dodatkowych kosztów i przesłanie listy z numerami budynków dla których ma być wykonana dokumentacja.

Po otrzymaniu Państwa zgody na prowadzenie dalszych prac zostanie przesłany stosowny Aneks do obowiązującej nas Umowy.

 

PPHU „PM DOM PROJEKT

Paweł Mojzess

Kąty, ul. Lipowa 6, 05-532 Banioc

NIP 922 252 99 06 Regon 1420U

PM DOM PROJEKT      LIPOWA6, 05-532 KĄTY [email protected] mob.502 162 036