ogłoszenie


Linin, dn.24.06.2021r.

Henryk HAŃCZUK

Linin 31 m 18

05-530 Góra Kalwaria

Powiatowy Inspektor

Nadzoru Budowlanego

Ul. Czajewicza 2\4

05- 500 Piaseczno

 
 


Dot. Postanowienie nr 85/202 Ir. Nr sprawy PINB. 7710.GK.32.2021 .MK

 

W związku z tym, że zajmuję się pracami prowadzącymi do legalizacji zabudowań na terenie naszego Ogrodu – Stowarzyszenia ” Wspólnota Rzeki Czarnej ” zwracam sie z prośbą o wzięcie powyższego pod uwagę i udzielaniu odpowiedzi na następujące pytania związane z

niej asnością wykonania Ekspertyzy Technicznej.

Czy akceptuje Pan listę rysunków jn?

I. Rzut parteru

2.  Rzut piętra ( to w zależności czy jest czy nie ma etc.)

3.  Przekrój A-A ( jeden charakterystyczny przekrój)

Nasze budynki stanowią proste bryły architektoniczne ( czy wystarczy jeden przekrój)

4.  Elewacja ( 4 szt. tj. każda strona świata)

Złożona dokumentacja, jaką dostarczyliśmy powinna zapewnić legalizację. Wymogi dostarczenia rysunków technicznych powiększa koszty dzierżawców, które wpływają do wykonawcy nie do PINB. Chcemy zalegalizować te 96 budynków i wykonamy zalecenia.

Jednak zastanawiamy się, komu to potrzebne i dlaczego.

Licząc na zrozumienie i odpowiedz na moją prośbę, z góry dziękuję.

                                                                                                       Z poważaniem                                                                                                                                                                            Henryk Hańczuk