Ogłoszenie

   INFORMCJA

 

Szanowni Państwo – Dzierżawcy

 

Zarząd Stowarzyszenia wyjaśnia, że teren dróg i parkingów jest częścią wspólna naszego Ogrodu.

 

Udział każdego dzierżawcy wynosi 1/151 części wspólnej terenu dróg i parkingów. 

 

Nie znaczy to jednak, że cześć drogi oraz parkingu jest przydzielony dla poszczególnego dzierżawcy – jest to teren części wspólnej. 

 

Przyjęto zasadę, że odcinek drogi o szerokości – 2, 5 m przylegający do obszaru danej działki, każdy dzierżawca będący użytkownikiem tej działki, zobowiązany jest do  utrzymywania porządku, dbanie o jego nawierzchnie, a także umożliwianie  przejezdności,  nie utrudniając i nie  blokując tego odcinka innym użytkownikom. 

 

Prosimy o  stosowanie sie do powyższych zasad – zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 20/2021 z dnia 06.06.2021r. 

 

                                                                                                                         ZARZĄD