Ogłoszenie -energia

17.06.2021r

OGŁOSZENIE

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że co miesiąc opłaca wysoką opłatę za zużycie energii elektrycznej.

W tym miesiącu wynosi ona 6.775,69 zł.

Opłatą tą jest obciążony Skarbnik, na którego jest wystawiana, co miesiąc Faktura, za którą należy zapłacić.

Umowę z ramienia Stowarzyszenia ktoś musiał podpisać.

Jeżeli ktoś opłaca 100 zł miesięcznie to proszę sobie wyliczyć, że na tą sumę trzeba 68 dzierżawców.

Informacja ta jest dla dzierżawców nierozumiejących problemu opłat.