Ogłoszenie-odbiór Map

Przypominamy!!! dzierżawcom budynków,  że od Dnia 17-03-2021 są do odebrania mapki inwentaryzacyjne przygotowane przez Geodetę.
Mapki wydaje Pan Strycharczuk – nr domu 289  ( Aleja V )
Tel – 512 505 604