OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

W związku z przysyłaniem do dzierżawców pism oficjalnych przez PINB – Postanowień nr xx/2021r, w których mowa o braku dokumentów do legalizacji i terminie ich dostarczenia. Należy na nie odpowiedzieć gdyż zapewnianie nas, że jest wszystko w porządku może nas zaskoczyć. Ustaliliśmy na Zebraniu Zarządu, że należy odpisać w następującej formie.

    

Informuję, że w dniu ( wymieniony w Postanowieniu) razem z Wnioskiem o legalizację samowoli budowlanej w ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego budynku mieszkalnego

( letniskowego) jednorodzinnego zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 1/XXX z obrębu 0025 położonego we wsi Linin II gmina Góra Kalwaria została zdana pełna dokumentacja do legalizacji budynku.

   

 – wniosek

 – dwie mapki inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej obiektu budowlanego

 – ekspertyzę techniczną sporządzoną przez Architekta Pana Mojzess, który posiada pełne    

   uprawnienia budowlane.

   Proszę o nie przeciąganie terminu legalizacji.

Z poważaniem

…………………….