OGŁOSZENIE

W związku z legalizacją budynków odbędą się wizyty kontrolne obiektów przez PINB. Dlatego bardzo prosimy aby właściciele obiektów potwierdzili, że wykonali wszystkie zalecenia w kwestii dodatkowych otworów wentylacyjnych oraz zaleceń Architekta. Niektórzy dzierżawcy mieli nakazane aby przejść na ogrzewanie elektryczne tj. zakupienie po 1 grzejniku elektrycznym na pomieszczenie.

ZARZĄD